Pomoc eRoušky v boji s pandemií je u konce

Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo o pozastavení provozu aplikace od konce října 2021.

Z dlouhodobého pohledu eRouška nepřímo pomohla zvládání epidemie tím, že varovala více než 400 tisíc uživatelů na potenciální riziková setkání a doporučila jim pravidla bezpečného chování. Tím významně přispěla k omezení šíření nákazy a zvládáni epidemie*. Po napojení na evropskou federační bránu eRouška komunikovala s obdobnými aplikacemi jiných států EU a hlídala rizikové kontakty i s cizinci v ČR i v cizině.

Děkujeme všem, kteří se stali součástí sítě 1,7 milionu lidí, a pomohli tak chránit své okolí.

K okamžiku vypnutí mělo podle odhadu eRoušku aktivní zhruba půl miliónu uživatelů. Informaci o nákaze do ní ale vkládaly už jen jednotky nebo malé desítky uživatelů denně. Využívání se významně nezměnilo ani s růstem počtu nakažených v září a říjnu. Hlavní příčinou je pravděpodobně to, že podstatná část uživatelů eRoušky (technologicky gramotní uživatelé, kteří mají zájem pomoci chránit veřejné zdraví) už je očkovaná. Trasování už dávno není jediným nástrojem zvládáni epidemie, kromě plošných opatření a očkování máme i další technické nástroje, vhodné pro aktuální situaci, jako jsou O-T-N (očkování, test, prodělaná nemoc) certifikáty a aplikace Tečka a čTečka.

* Pozn.: Ve zhruba stejném období od října 2020 do srpna 2021 bylo mechanismem telefonního trasování posláno do karantény cca 1,7 miliónu rizikových kontaktů. 400 tisíc varovaných potenciálních kontaktů bylo tedy významným doplňkem telefonního trasování.

Co bude dál s eRouškou a zaznamenanými daty?

Od konce října 2021 eRouška přechází do „neaktivní“ verze. Pokud ji ponecháte nainstalovanou v telefonu, nebude běžet na pozadí a konzumovat baterii a bude zabírat minimum místa. Deaktivovaná eRouška bude mít zapnutou podporu push zprav, abychom vás případně v budoucnosti mohli informovat o dalším osudu eRoušky. Nasbíraná data o setkáních v Apple/Google Exposure Notification API ve vašem telefonu se smažou automaticky do dvou týdnů od vypnutí aplikace / deaktivace funkce Oznámení o kontaktu. Data můžete také kdykoliv smazat ručně.

Nastavení serverů je zdokumentováno a zálohováno. Všechna agregovaná anonymizovaná data uživatelů byla smazána k 31. 10. 2021. Zdrojové kódy eRoušky (mobilní i serverová část) jsou licencovány jako open-source a jsou volně dostupné na https://github.com/covid19cz.

Pokud by budoucí epidemiologická situace vyžadovala opětovné zprovoznění aplikace, může NAKIT vydat aktualizaci, která uživatelům umožní opět eRoušku aktivovat.

Ako mám postupovať, ak mi aplikácia zobrazila upozornenie na rizikové stretnute s nakazeným užívateľom?

Ak máte príznaky choroby (napríklad zvýšenú teplotu, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť hrdla, bolesť hlavy, náhlu stratu čuchu a chuti), telefonicky kontaktujte svojho praktického lekára. V prípade, že je váš stav naozaj akútny, volajte rýchlu záchrannú službu 155, prípadne linku integrovaného záchranného systému 112. Uvedené príznaky sa môžu objaviť 2 až 14 dní po rizikovom stretnutí.

Ak nemáte žiadne príznaky, správajte sa, prosím, zodpovedne:

 • Noste rúško či respirátor cez ústa a nos.
 • Často a dôkladne si umývajte ruky vodou a mydlom alebo používajte dezinfekciu.
 • Pravidelne dezinfikujte vlastné predmety (napr. mobilný telefón).
 • Kašlite a kýchajte do vreckovky či rukávu.
 • Používajte jednorázové vreckovky a potom ich vyhoďte.
 • Vyhýbajte sa zbytočnému zhromažďovaniu a dodržujte bezpečný odstup od ostatných (približne 2 metre).

Pokiaľ po notifikácii eRoušky máte vážne podozrenie na rizikové stretnutie, kontaktujte svojho praktického lekára a riaďte sa jeho pokynmi. Je tiež možné, že vás bude v blízkej dobe kontaktovať pracovník hygienickej služby na základe epidemiologického vyšetrenia s konkrétnym nakazeným. V takom prípade postupujte podľa pokynov hygienickej služby.

Ak by sa v priebehu 14 dní od rizikového stretnutia váš zdravotný stav zhoršil a objavili sa u vás príznaky ochorenia COVID-19, kontaktujte svojho praktického lekára.

Ako mám postupovať, keď mám pozitívny výsledok testu na COVID-19 alebo mi prišla SMS eRoušky s overovacím kódom?

Ak vám prišla SMS z laboratória s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19, mala by vám do niekoľkých hodín prísť tiež SMS eRoušky s overovacím kódom pre odoslanie dát. SMS eRoušky sa odosielajú automatizovane po zapísaní výsledku testov do informačného systému. Okamih, kedy laboratórium odovzdá výsledky do informačného systému, nedokážu automatizované procesy Chytrej karantény ovplyvniť.

Akonáhle vám príde SMS eRoušky s overovacím kódom, postupujte, prosím, podľa tohto návodu . Uvedený postup vám umožní anonymne informovať ostatných užívateľov o prípadnom rizikovom stretnutí. Ďakujeme.

Máte pozitívny test a neprišla vám SMS eRoušky? Napíšte si o nový kód na info@erouska.cz.

To budem musieť zakaždým automaticky do karantény alebo na testy, keď aplikácia zahlási, že som bol v kontakte s niekým nakazeným?

Nie, aplikácia eRouška je plne anonymná, jej použitie je úplne dobrovoľné a upozornenie na možný rizikový kontakt s nakazeným nie je dôvod pre nariadenie karantény. Ak u niekoho test potvrdí nákazu, kontaktuje ho hygienická stanica, aby zistila, s kým bol v posledných dňoch v rizikovom kontakte, a mohla tak obmedziť ďalšie šírenie. Keď tento človek používa aplikáciu eRouška, môže kontaktovať aj tých, ktorých nepozná, pretože s nimi napríklad cestoval v autobuse. Zadaním unikátneho kódu môže poslať upozornenie všetkým ostatným používateľom aplikácie eRouška, s ktorým bol v epidemiologicky rizikovom kontakte.

V okamihu, keď vás aplikácia upozorní, že ste sa stretli s osobou, u ktorej bolo preukázané ochorenie COVID-19, by ste mali postupovať podľa zobrazených odporúčaní a v prípade zdravotných ťažkostí bez odkladu kontaktovať svojho praktického lekára.

Spozná eRouška, keď poruším lekárom nariadenú karanténu alebo keď napríklad pôjdem na chatu?

Aplikácia nesleduje vašu polohu, nie je to jej účel a ani pre to nie je navrhnutá. Nespozná teda, či ste porušili karanténne opatrenie alebo kam ste odišli. Má naopak pomôcť k tomu, aby v karanténe boli iba osoby s diagnostikovaným ochorením alebo s vážnym podozrením nákazy.

Môže mi eRouška miesto lekára vystaviť práceneschopnosť? Je upozornenie na možné rizikové stretnutie dôvod pre pracovnú neschopnosť?

Nemôže, nie je. Ak vám eRouška zobrazila varovanie, postupujte podľa zobrazených odporúčaní. Upozornenie na možný rizikový kontakt nijako nenahrádza správu od vášho lekára alebo laboratória, ktorá vyhodnotí váš test na COVID-19. Iba lekár vám vystaví platné dokumenty, ktoré predložíte svojmu zamestnávateľovi.

Prečo je eRouška potrebná? Dokáže ma vôbec efektívne chrániť pred nákazou?

Jednou z úloh eRoušky je zastaviť ďalšie šírenie nákazy tým, že pomáha čo najskôr izolovať potenciálne nakazené osoby od ostatných. Vďaka tomu potom nie je nutné zavádzať plošnú karanténu a obmedzenia, čo umožňuje znižovať dopady pandémie na spoločnosť a ekonomiku ČR. Aplikácie na podobnom princípe fungujú aj v ďalších štátoch a sú účinným prostriedkom v boji proti šíreniu choroby COVID-19.

Aplikácia eRouška 2.0 je doplnkovou aplikáciou Chytrej karantény - systému ministerstva zdravotníctva. Prostredníctvom technológie Bluetooth sa eRouška spája s ďalšími eRouškami v najbližšom okolí a ukladá ich anonymné identifikátory. Ak sa u človeka preukáže nákaza COVID-19, spojí sa s ním pracovník hygienickej stanice a overí, či osoba používa aplikáciu eRouška. Ak áno, pošle jej overovací SMS kód, ktorý užívateľovi umožní odoslať svoje anonymné identifikátory do ostatných eRoušek. Aplikácia ostatných užívateľov potom podľa epidemiologického modelu * čo najpresnejšie vyhodnotí, či títo používatelia prišli s nakazeným do kontaktu dosť blízko a na dostatočne dlhú dobu, aby bolo nutné ich prostredníctvom notifikácie v smartfóne varovať a smerovať k ďalšiemu vyšetreniu. eRouška 2.0 teda pomáha čo najefektívnejšie informovať ďalších potenciálnych prenášačov vírusu a urýchliť ich testovanie. Tým sa zníži počet infikovaných v spoločnosti aj riziko vašej infekcie.

*Bližšie ako 2 metre po dobu dlhšiu ako 7 min.

Čo ak niekto neprizná, že je chorý?

Aj to sa môže stať. Veríme však, že používatelia eRoušky chcú aktívne pomáhať so zastavením ďalšieho šírenia nákazy a aplikáciu využijú, aby mohli čo najskôr varovať osoby, s ktorými prišli do rizikového kontaktu. Zámerné šírenie COVID-19 je v ČR považované za trestný čin.

Má zmysel si eRoušku inštalovať, keď ju nebude používať dosť ľudí?

Práve preto by ste nemali váhať. Čím viac nás bude eRoušku používať, tým lepšie vytvoríme sieť, ktorá nás bude vzájomne chrániť a varovať pred rizikom. Pomôžte nám aj vy. Inštaláciou aplikácie sa môžete aktívne zapojiť do boja proti COVID-19. O aplikácii môžete povedať aj ľuďom vo svojom okolí, prípadne im s ich súhlasom pomôcť s inštaláciou.

Ako sa eRouška líši od iných podobných aplikácií?

eRouška používa technológiu Bluetooth, ktorou je vybavená väčšina chytrých mobilných zariadení v Česku. Vďaka tomu funguje aj v budovách, podzemných parkoviskách alebo v metre. Aplikácia je navrhnutá tak, aby nezbierala informácie o vašej polohe (napr. cez GPS). Iba anonymne zisťuje, s ktorými ďalšími používateľmi aplikácie ste prišli do bližšieho kontaktu. Ako jediná v ČR môže oficiálne používať Apple / Google protokol, ktorý garantuje bezpečnosť aplikácie na platformách Android a iOS a znižuje spotrebu batérie.

Čo je to chytrá karanténa? Akú v nej hrá úlohu eRouška?

Ide o súbor chytrých opatrení, ktoré chránia ľudí pred nákazou a ekonomiku pred kolapsom. Namiesto toho, aby bola v karanténe celá krajina, chytrá karanténa uľahčuje dohľadávanie, testovanie a izoláciu len chorých a z choroby dôvodne podozrivých ľudí.

Konkrétne ide o systém riadenia v oblastiach predpovedi vývoja, podpory rozhodovania, aktívneho vyhľadávania kontaktov, testovania vr. riadenia kapacít odberových miest, laboratórií, riadenia karantén a súvisiaceho materiálneho a IT zabezpečenia na zvládnutie pandémie ochorenia COVID-19. Chytrá karanténa 2.0 je označením pre prechod projektu pod Ministerstvo zdravotníctva, ktoré bude vďaka novým nástrojom vedieť do budúcna kedykoľvek veľmi rýchlo reagovať na akékoľvek epidémie.

Aplikácia eRouška je jeden z nástrojov, ktoré vznikli na podporu chytrej karantény. Pomocou technológií - eRoušky - môžeme aktívne upozorniť rizikových jedincov, ktorí sa stretli s nakazeným, aby zvýšili hygienické opatrenia, zvážili dobrovoľnú karanténu, prípadne pri pociťovaní príznakov kontaktovali obvodného lekára. Vďaka týmto krokom veríme, že sa podarí zmierniť šírenie nákazy a ušetriť zdravotníctvo fatálneho preťaženia.

Fungovanie eRoušky

Ako eRouška zaznamenáva a spracováva dáta o stretnutiach užívateľov?

Chytrý telefón s aplikáciou eRouška zaznamená cez Bluetooth LE anonymné identifikátory (ID) z iných zariadení s touto aplikáciou. Informáciu o "stretnutí" a jeho dĺžke ukladá do svojej vnútornej pamäte.

V prípade, že budete mať pozitívny výsledok testu na COVID-19, príde vám jednorázový SMS kód. Zadáte ho do aplikácie ( postup tu ), a tým umožníte odoslanie svojich anonymných identifikátorov na server, odkiaľ si ich stiahnu ostatné eRoušky na vyhodnotenie. Algoritmus v aplikácii každého užívateľa na základe epidemiologického modelu automatizovane vyhodnotí zozbierané dáta - porovná identifikátory so všetkými zaznamenanými stretnutiami. V prípade rizikového kontaktu zobrazí upozornenie, že hrozí nákaza kvôli stretnutiu s pozitívne testovanou osobou, a odporučí ďalší postup.

Podrobné informácie o zbere a spracovaní dát, nájdete v Informáciách o spracování osobných údajov v aplikácii eRouška 2.0.

Ako eRouška vyhodnocuje rizikové stretnutia?

Pôvodne epidemiológovia stanovili rizikový kontakt ako stretnutie, ktoré je vo vzdialenosti bližšie ako 2 metre po dobu aspoň 15 minút. Agresívnejšie šírenie nových mutácií koronavírusu však ukazuje, že k nákaze stačí aj kratší kontakt.

Na vyššiu agresivitu šírenia mutácií reagujeme po konzultáciách postupu s Apple/Google a ostatnými krajinami EÚ postupným uvoľňovaním parametrov vyhodnotenia rizikového kontaktu. Zmeny parametrov prebiehajú už od začiatku marca, priebežne vyhodnocujeme ich vplyv na počet nájdených kontaktov. Zatiaľ upravujeme predovšetkým parametre zodpovedajúce dĺžke stretnutia, aktuálne ide približne o 7 minút.

Aplikácia eRouška sa snaží parametre vzdialenosti a času stretnutia vyhodnocovať čo najpresnejšie dostupnými technológiami. Vzdialenosť medzi používateľmi, respektíve ich telefónmi, sa odhaduje na základe sily signálu Bluetooth. Doba stretnutia sa posudzuje podľa meracích okien - telefón v niekoľkominútových intervaloch zisťuje, či sú v okolí iné telefóny s eRouškou.

Presnosť merania vyššie uvedených parametrov má preto technické obmedzenia. Čím väčšia vzdialenosť a čím kratší kontakt, tým ťažšie je jeho presné vyhodnotenie. Uvoľňovanie parametrov vyhodnotenia tak zvyšuje pravdepodobnosť falošnej pozitivity a falošnej negativity.

Vyššiu presnosť merania možno dosiahnuť častejším vysielaním a zaznamenávaním ďalších zariadení s eRouškou v okolí. To sa bohužiaľ premietne do vyššej spotreby batérie. Algoritmy merania nastavujú Apple a Google vo svojom Exposure Notification protokole, na ktorom je eRouška postavená. Vývojári eRoušky môžu iba čiastočne upravovať niektoré parametre a vykonávať doplňujúce filtrovanie výsledkov. Bližšie vysvetlenie nájdete v sekcii Spôsob vyhodnotenia .

Ako eRouška reaguje na nové varianty / mutácie vírusu?

Nové varianty vírusov, ktoré sa objavili od začiatku pandémie, priebežne skúmajú odborníci z pohľadu infekčnosti a vplyvov na zdravie. Preto sú vývojári eRoušky v úzkom kontakte s úradmi aj so spoločnosťami Apple a Google, ktoré poskytujú protokol pre vyhodnocovanie kontaktov s nákazou, aby v prípade zmeny rizika infekcie na základe nových poznatkov mohli upraviť algoritmus pre výpočet v aplikácii.

Nemôže sa stať, že eRouška mylne vyhodnotí kontakt s inou osobou, ktorá je napríklad vedľa v aute na križovatke, za dverami alebo tenkou stenou?

Aplikácia eRouška funguje na princípe merania sily signálu medzi dvoma zariadeniami. Technicky preto nemožno vylúčiť nepresný odhad vzdialenosti a mylnú detekciu rizikového stretnutia. Technické obmedzenia, riziká používania aplikácie a postup vyhodnocovania stretnutia popisujeme na stránke Spoľahlivosť vyhodnotenia rizikového kontaktu a v sekcii Technické podmienky v Podmienkach spracovania .

Na vyhodnotenie kontaktu ako rizikového je okrem vzdialenosti (do 2 m) relevantná tiež dĺžka kontaktu (aspoň 15 minút) - napr. zastavenie na semaforoch na 1-2 minúty je teda nevýznamné.

Zobrazilo sa mi upozornenie na možné stretnutie s nakazeným, ale eRouška po otvorení ukazuje, že nezaznamenala nikoho nakazeného v mojom okolí.

Ak vás prekvapilo oznámenie s červenou ikonkou vírusu a textom Oznámenie o možnom kontakte (Android) alebo Zaznamenanie kontaktov (iOS), nemusíte sa obávať. Ide len o systémové oznámenia Androidu a iOS, na ktoré nemá eRouška vplyv. Ako vyzerá skutočné oznámenie eRoušky nájdete na tomto obrázku.

Ak by ste mali rizikový kontakt s nakazenou osobou, zistíte to priamo na hlavnej obrazovke eRoušky.

Ak ste predtým skutočne videli rizikové stretnutie priamo v eRouške, odkiaľ zmizlo, je možné, že aktualizáciou aplikácie pre Android došlo k úprave parametrov vyhodnotenia rizikového kontaktu a teraz už eRouška nepovažuje dané stretnutie za rizikové.

Takže všetci budú vedieť, že mám COVID-19?

Nebudú. Ak ochoriete, vaša totožnosť je známa len a len pracovníkovi hygienickej stanice. Osoby, ktorým sa zobrazí upozornenie na možný rizikový kontakt, sa nedozvadia, kto ani kde ich mohol nakaziť. Aplikácia zobrazuje len všeobecnú informáciu o rizikovom stretnutí s nakazeným, deň stretnutia a ďalší odporúčaný postup. Vaša identita je ochránená.

Bol som na testoch na COVID-19, ale stále mi neprišla SMS s overovacím kódom do eRoušky. Za ako dlho ju mám čakať?

Najprv by vám mal prísť výsledok testu v SMS od testovacieho laboratória. To výsledky súčasne odosiela do centrálneho informačného systému Ministerstva zdravotníctva. Po tom, čo sa informácie z informačného systému prepíšu do systému hygieny, sa odosielajú automatické SMS eRoušky s overovacími kódmi. Ak laboratórium nestihne odovzdať výsledky do informačného systému v rovnaký deň, môže vám SMS s overovacím kódom prísť až nasledujúci deň.

Skontrolujte, prosím, či info SMS eRoušky nezablokoval omylom systém ako spam

 • Android: V aplikácii Správy kliknite na ikonu možností (tri bodky) a ďalej na Spam a zablokované konverzácie (prípadne na tri bodky → Nastavenia → SIM → Spam). Ak je tu SMS eRoušky, kliknite na Nie je spam.
 • iPhone: Prejdite do Nastavenia → Správy → Zablokované kontakty. Tu môžete spravovať zoznam blokovaných kontaktov a telefónnych čísel. Ďalej prosím skontrolujte, či nefiltrujete neznámych odosielateľov Nastavenia → Správy → Neznáme a spam.

Ak vám SMS eRoušky neprišla ani nasledujúci deň potom, čo vám prišla SMS s pozitívnymi výsledkami z laboratória, pošlite nám na info@erouska.cz žiadosť o nový SMS kód. Uveďte prosím tieto informácie:

 • celé meno, ktoré ste uviedli na žiadanke o test,
 • tel. číslo, ktoré ste uviedli na žiadanke o test,
 • dátum výsledku testov,
 • odberové miesto / laboratórium, z ktorého vám prišli výsledky testu,
 • typ testu (PCR / antigén).

Príde mi SMS s kódom do eRoušky, keď mám pozitívny antigénny test na COVID-19?

Pokiaľ máte pozitívny výsledok antigénneho testu a máte príznaky COVID-19 (uvádzate v žiadanke), príde vám SMS s kódom do eRoušky rovnako ako v prípade pozitívneho PCR testu.

V prípade, že máte pozitívny výsledok antigénneho testu, ale nepociťujete príznaky , pôjdete na PCR test. Na základe pozitívneho výsledku PCR testu by vám prišla SMS s kódom do eRoušky. V prípade negatívneho PCR testu neodosielate dáta z eRoušky.

V ktorých štátoch EÚ môžem eRoušku používať? Ako funguje spolupráca so zahraničnými aplikáciami?

Európska komisia vyvinula centrálnu bránu EFGS pre bezpečnú výmenu informácií ("brána pre zabezpečenie interoperability"). Táto brána umožňuje aplikácii eRouška prijímať a odovzdávať si varovania so zapojenými trasovacím aplikáciami používanými v jednotlivých štátoch EÚ. Podrobné informácie o bráne sú k dispozícii na webe Európskej komisie v dokumente Koronavírus: brána EÚ na zabezpečenie interoperability aplikácií pre vysledovanie kontaktov a varovaní - otázky a odpovede .

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o zapojených štátoch a nastaveniach, kliknite na hlavnej obrazovke aplikácie na Cesty do zahraničia, kde môžete funkciu zapnúť/vypnúť a nižšie vidieť zoznam zapojených štátov. Oficiálny aktuálny zoznam zapojených štátov EÚ nájdete na webe Európskej komisie.

Používa eRouška Apple/Google API?

Nová verzia - eRouška 2.0 pre Android aj iOS už používa Apple / Google Exposure Notification API. Nezabudnite preto prosím aplikáciu eRouška aktualizovať v Google Play (Android) alebo App Store (iOS) a znovu aktivovať.

Čo je to Apple/Google Exposure Notification API (protokol)?

Spoločnosti Apple a Google spoločne vyvíjajú technológie, vďaka ktorým môžu verejné zdravotné inštitúcie (u nás MZČR) vyvíjať národné aplikácie na trasovanie rizikových kontaktov s osobami s ochorením COVID-19.

Konkrétne ide napríklad o rozhranie, ktoré daným aplikáciám (u nás eRouška) umožňuje spoľahlivo pristupovať k systémovým prostriedkom Android a Apple zariadení za účelom zaznamenanie stretnutia - najmä využívať Bluetooth LE na overenie kontaktu a bežať na pozadí bez potreby ďalších nastavení aplikácie alebo operačného systému. Šifrovaný komunikačný protokol potom zaisťuje zabezpečený prenos aktuálnych zoznamov identifikátorov nakazených užívateľov medzi trasovacími aplikáciami za účelom vyhodnotenia rizikového stretnutia a včasného zobrazenie notifikácie.

Bližšie informácie nájdete priamo na webových stránkach spoločností Apple (anglicky)Google (česky).

Kde v eRouške nájdem informácie o zaznamenaných stretnutiach?

Aplikácia eRouška 2.0 je postavená na Apple / Google Exposure Notification protokole, ktorý zaisťuje zabezpečené zaznamenávanie a vyhodnotenie stretnutí. Z bezpečnostných dôvodov však neposkytuje aplikácii priamy prístup k dátam o zaznamenaných stretnutiach.

Či aplikácia funguje správne, sa dozviete na jej hlavnej obrazovke. Informácie o všetkých zaznamenaných stretnutiach s nakazenými užívateľmi sú uložené na úrovni systému. Tieto stretnutia však nemusela byť rizikové. Nájdete ich v Nastaveniach:

 • Android: Nastavenia → Google → Oznámenia o možnom kontakte COVID-19
 • iOS: Oznámenia o kontaktoch s nákazou → Stav protokolovania kontaktov s nákazou → Kontroly kontaktov

Čo znamenajú jednotlivé záznamy v Nastavenia → Kontrola kontaktov?

Protokolovanie kontaktov s nákazou ukazuje, koľko kľúčov od nakazených užívateľov sa stiahlo do vášho telefónu zo servera a koľko z nich zodpovedá kľúčom, ktoré váš telefón zaznamenal.

Kontroly kontaktov: Tu sú dáta a časy jednotlivých stiahnutí kľúčov zo servera za posledné dva týždne. Pre ďalšiu kontrolu je potreba otvoriť jednotlivé záznamy.

iOS: Poskytnuté kľúče: Ide o počet kľúčov od pozitívne testovaných používateľov. Tieto kľúče si váš telefón v danom dátume stiahol pre kontrolu možných kontaktov s nakazenými užívateľmi.

iOS: Nájdené kľúče: Ide o počet zhôd medzi stiahnutými kľúčmi a tými, ktoré zaznamenal váš telefón vo svojom okolí. Ak je číslo vyššie ako 0, tak ste sa stretli s nakazeným užívateľom. To však ešte neznamená, že nutne muselo ísť o rizikové stretnutie.

Android: Počet kľúčov: Ide o počet kľúčov od pozitívne testovaných používateľov. Tieto kľúče si váš telefón v danom dátume stiahol pre kontrolu možných kontaktov s nakazenými užívateľmi.

Android: Počet výsledkov Ide o počet zhôd medzi stiahnutými kľúčmi a tými, ktoré zaznamenal váš telefón vo svojom okolí. Ak je číslo vyššie ako 0, tak ste sa stretli s nakazeným užívateľom. To však ešte neznamená, že nutne muselo ísť o rizikové stretnutie.

Časová značka: Dátum a čas, kedy ku kontrole došlo. Nejde však o čas rizikového stretnutie (ten nie je k dispozícii kvôli ochrane súkromia užívateľov).

Zdroj údajov: Aplikácia, ktorá zaisťuje kontrolu a vyhodnotenie rizikových stretnutí.

Hašovací kód: Kontrolný súčet súboru obsahujúceho stiahnutie kľúčov nakazených užívateľov. Kým sa obsah súboru nezmení, tak sa nezmení ani kontrolný súčet počas príslušného dvojtýždňového obdobia.

Ako zistím, že eRouška funguje na pozadí? Prečo na Androide nevidím ikonku eRoušky v záhlaví?

Notifikačnú ikonu sme odstránili, pretože zaznamenávanie a vyhodnocovanie stretnutia už zabezpečuje priamo Apple / Google protokol na úrovni operačného systému. Samotná aplikácia eRouška sa potom stará o sťahovanie kľúčov (identifikátory) nakazených užívateľov 1-2× denne a nemusí bežať permanentne na pozadí.

Že je aplikácia aktuálna, zistíte na hlavnej obrazovke. Stiahnutie kľúčov nakazených potom môžete overiť v Nastaveniach telefónu:

 • Android: Nastavenia → Google → Oznámenia o možnom kontakte COVID-19 → kliknúť na tri bodky vpravo hore → Kontrola kontaktu
 • iOS: Nastavenia → Kontakty s nákazou → Stav protokolovania kontaktov s nákazou → Kontroly kontaktov

Prečo sa líši dátum a čas "Poslednej aktualizácie dát" na hlavnej obrazovke eRoušky a údaje a časy "Kontroly kontaktov", ktoré vidím v Nastaveniach telefónu?

Aplikácia eRouška ukazuje na hlavnej obrazovke dátum a čas posledného úspešného pokusu o kontrolu nových kľúčov (identifikátory) nakazených používateľov na serveri. V Nastaveniach telefónu sa zobrazujú iba dátumy a časy, kedy boli naposledy nové kľúče nájdené a vyhodnotené v telefóne.

Kľúče nakazených užívateľov sa do telefónu sťahujú 1-2× denne.

Prečo v eRouške nevidím konkrétny čas rizikového stretnutia?

Aplikácia eRouška je postavená na Apple / Google Exposure Notification protokolu, ktorý zaisťuje zaznamenávanie a vyhodnocovanie stretnutia na úrovni operačného systému. Apple / Google protokol poskytuje eRouške prístup len k dátumu rizikového stretnutia, bližšie informácie nie sú k dispozícii z dôvodu čo najvyššej ochrany súkromia používateľov.

Prečo v Kontrole kontaktov v Nastaveniach telefónu vidím "Nájdené kľúče: 0"?

Znamená to, že Apple / Google API vo vašom telefóne nevyhodnotilo v danom dátume žiadne stretnutie s nakazeným užívateľom. Inak povedané, stiahnuté kľúče nakazených užívateľov sa v danom dni nezhodujú so žiadnym zo zaznamenaných kľúčov vo vašom zariadení.

Prečo v Nastaveniach telefónu v sekcii Kontrola kontaktu vidím u konkrétneho dátumu nájdené kľúče, ale eRouška mi nezobrazuje žiadne rizikové stretnutia?

Počet nájdených kľúčov predstavuje počet zaznamenaných stretnutí s nakazenými užívateľmi. Neznamená to však nutne, že tieto stretnutia bola rizikové. Ak stretnutie s nakazeným užívateľom nebolo rizikové, tak na neho eRouška neupozorňuje. Preto v aplikácii nie je vidieť.

Zobrazilo sa mi upozornenie / notifikácia na rizikové stretnutie, ku ktorému došlo pred niekoľkými dňami. Prečo ma eRouška upozornila až teraz?

Aplikácia eRouška nemôže vyhodnotiť riziko stretnutia a zobraziť upozornenie skôr, než užívateľ s pozitívnym testom na COVID-19 odošle dáta zo svojej eRoušky. Ak sa vám dnes zobrazila notifikácia, ktorá upozorňuje na rizikové stretnutie s nakazeným pred niekoľkými dňami, znamená to, že nakazený odoslal dáta zo svojej eRoušky len včera. Vaša eRouška si ich dnes stiahla a vyhodnotila.

Zobrazilo sa mi upozornenie / notifikácia na rizikové stretnutie s nakazeným, ale na obrazovke Rizikové stretnutia vidím viac záznamov s rôznymi dátami.

Aplikácia eRouška vyhodnocuje rizikové stretnutia až po tom, čo používateľ s pozitívnym testom na COVID-19 odošle dáta zo svojej eRoušky. Ak sa vám zobrazila iba jedna notifikácia na rizikový kontakt, ale v Rizikových stretnutiach máte viac záznamov, znamená to, že ste sa s nakazeným stretli v predchádzajúcich dňoch viackrát alebo že v jeden deň odoslalo dáta zo svojho telefónu viac nakazených užívateľov súčasne.

Bude eRouška fungovať ako "covid pas" pre zobrazovanie výsledkov testov a preukázanie očkovania?

Anonymný charakter aplikácie eRouška ju neumožňuje kombinovať s tzv. Digitálnym zeleným certifikátom (Digital Green Certificate), ktorý pracuje s overenou identitou a osobnými údajmi užívateľa - výsledkami testov alebo vykonaným očkovaním proti COVID-19.

Publikuje eRouška nejaké štatistiky o používaní aplikácie?

Štatistiky publikujeme vo formáte JSON na adrese stats.erouska.cz . Dáta majú nasledujúcu štruktúru:

{
 "data": {
  "modified": 1608696001,
  "date": "20201223",
  "activations_yesterday": 2042,
  "activations_total": 1475571,
  "key_publishers_yesterday": 718,
  "key_publishers_total": 39175,
  "notifications_yesterday": 631,
  "notifications_total": 197298
 }
}
 • modified = Unix timestamp vygenerovaných štatistík,
 • date = dátum vytvorenia reportu,
 • activations_yesterday = počet aktivácií za predchádzajúci kalendárny deň,
 • activations_total = celkový počet aktivácií eRoušky,
 • key_publishers_yesterday = počet nakazených ľudí, ktorí zadali v predchádzajúcom dni do eRoušky kód pre odoslanie dát,
 • key_publishers_total = celkový počet nakazených ľudí, ktorí zadali do eRoušky kód pre odoslanie dát,
 • notifications_yesterday = počet ľudí, ktorým sa za predchádzajúci deň zobrazilo upozornenie na rizikové stretnutie,
 • notifications_total = celkový počet ľudí, ktorým sa zobrazilo upozornenie na rizikové stretnutie.

Zavolanie bez parametra zobrazí informácie k aktuálnemu dátumu. Zavolanie s parametrom date umožní získať dáta pre ľubovoľný deň od 23. 10. 2020 (za všetky predchádzajúce dni máme iba agregované dáta). Pomocou parametra date s hodnotou all možno získať všetky dáta, ktoré rozhranie poskytuje.

Inštalácia a kompatibilita

Na akých telefónoch aplikácia eRouška funguje? Prečo sú nároky vyššie než v eRouške 2.0?

Na inštaláciu aplikácie eRouška potrebujete mobilné zariadenia s týmito parametrami:

 • iPhone s iOS verzie 13.5 a vyššej
 • OS Android verzie 6.0 a vyššej s Google Play Services (nemá len malé percento telefónov Huawei a niektoré telefony s vlastnou ROM)
 • Bluetooth LE (Low Energy)

Ak vaše mobilné zariadenie nie je s eRouškou kompatibilné (nemá potrebné technológie / funkcie), Google Play ani Apple App Store vám neumožní aplikáciu nainštalovať. Aplikácia je dostupná len pre niektoré tablety Android. Nie je k dispozícii pre iPad.

Minimálne požiadavky na kompatibilitu stanovujú spoločnosti Apple a Google. Vychádzajú z požiadaviek Apple / Google Exposure Notification protokolu, ktorý nová eRouška používa. Na Apple / Google protokol sme sa rozhodli prejsť kvôli zabezpečeniu fungovania eRoušky na iPhonoch a kvôli umožneniu cezhraničnej kompatibility s podobnými aplikáciami ďalších európskych štátov.

Odkiaľ si môžem eRoušku bezpečne stiahnuť a nainštalovať?

Aplikácia eRouška je dostupná iba pre:

Je možné aplikáciu stiahnuť aj inak ako z oficiálnych aplikačných obchodov? Je k dispozícii balíček apk?

Aplikácia eRouška 2.0 používa Apple/Google protokol pre zaznamenávanie stretnutia a prenos dát. Preto je tiež závislá na systémových službách, bez ktorých nebude fungovať, a nie je ju teda možné inštalovať z iných ako oficiálnych aplikačných obchodov. Aplikačné obchody spoľahlivo vyfiltrujú podporované zariadenia.

Vývojári eRoušky nikdy neposkytujú užívateľom odkazy na inštalačné balíčky APK alebo samotné inštalačné súbory mimo oficiálne obchody s aplikáciami. V aplikáciách nainštalovaných neoficiálnou cestou by sme nedokázali garantovať ich zabezpečenie, zabezpečiť ich aktualizáciu ani rovnakú úroveň užívateľskej podpory. Preto prosím nikdy neinštalujte eRoušku z .apk súborov, ktoré ste našli niekde na internete alebo vám ich niekto poslal e-mailom. Môžu obsahovať vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý obsah.

Môžem používať eRoušku spolu s inou oficiálnou trasovacou aplikáciou iného štátu (napr. Corona-Warn-App)?

Ak sa zdržiavate primárne na území ČR, odporúčame používať eRoušku aj pre cesty do zahraničia. Aplikácia teraz spolupracuje aj s ďalšími štátmi EÚ .

V ostatných prípadoch môžete mať v telefóne nainštalované viaceré trasovacie aplikácie typu eRouška, ako sú Corona-Warn-App, Stopp Corona App, Imunni, Stop Covid ProteGO Safe a ďalšie. Ak však tiež používajú Apple/Google Exposure Notification protokol (platí najmä pre susedné štáty ČR), môžete mať v jeden okamih aktívnu iba jednu z týchto aplikácií. Ostatné je potreba pozastaviť. K zaznamenávaniu stretnutí v Apple/Google protokole totiž môže mať prístup vždy len jedna aplikácia.

Funguje eRouška, keď mám na mobile úsporný režim/režim nízkej spotreby/šetrič batérie?

iOS: V režime nízkej spotreby sú obmedzené funkcie aktualizácie aplikácií na pozadí a automatické sťahovanie. V tomto režime eRouška skenuje zariadenia vo svojom okolí a zaznamenáva možné kontakty, avšak nevyhodnocuje rizikové stretnutia.

Android: Šetriče/sporiče batérie na zariadeniach s OS Android môžu do značnej miery obmedzovať beh aplikácií na pozadí. Hoci systém oznámení o možnom kontakte s ochorením COVID-19 naďalej funguje, nemusí dochádzať k vyhodnocovaniu rizikových kontaktov, a teda k prípadnému zobrazeniu notifikácií.

Bude možné používať eRoušku aj na smart hodinkách či náramkoch?

Rozšírenie je teoreticky do budúcnosti možné. Zatiaľ ho ale nezvažujeme najmä preto, že by smart hodinky či náramok museli podporovať Bluetooth LE (Low Energy) a najmä Apple / Google protokol. Základný Bluetooth bez LE sám o sebe iba zaisťuje prenos dát, ale neumožňuje meranie intenzity stretnutí užívateľov na základe sily signálu.

Pripojenie a prenos dát

Musím mať Bluetooth zapnutý neustále?

Áno. Bez zapnutého Bluetooth nie je možné zisťovať blízkosť ďalších zariadení s nainštalovanou aplikáciou eRouška. Túto funkciu máte zapnutú možno aj teraz, napríklad v prípade, že používate bezdrôtové slúchadlá, pripojenie v aute, smart náramok alebo hodinky. V nastavení Bluetooth vášho telefónu / tabletu navyše odporúčame povoliť, aby bol viditeľný pre všetky zariadenia .

Potrebuje aplikácia pripojenie k internetu?

Pripojenie k internetu je nutné pre stiahnutie (inštaláciu) a aktiváciu eRoušky. Ďalej je potrebné, aby si eRouška mohla každý deň sťahovať aktuálny zoznam anonymných identifikátorov nakazených užívateľov, a zobraziť tak včas prípadnú notifikáciu o rizikovom stretnutí.

Ak by u vás test potvrdil nákazu COVID-19 a vy by ste chceli anonymne upozorniť ostatných na možný rizikový kontakt, bolo by opäť potreba eRoušku pripojiť k internetu. Dovtedy sú vaše dáta uložené iba vo vašom telefóne, odkiaľ sa samy odmazávajú po 14 dňoch. Aplikácia využíva pripojenie k internetu aj na stiahnutie informácií o aktuálnom vývoji epidémie COVID-19 v ČR, ktoré zobrazuje na stránke Aktuálne .

Ako často si aplikácia aktualizuje dáta z internetu?

Kľúče (identifikátory) nakazených užívateľov si eRouška sťahuje niekoľkokrát denne. Štatistiky nakazených osôb na obrazovke Aktuálne sa aktualizujú raz denne.

Ako veľký objem mobilných dát eRouška denne spotrebuje?

V prípade zapnutého Upozornenia na zahraničné riziková stretnutí eRouška sťahuje tiež kľúče všetkých nakazených užívateľov z ostatných štátov EÚ. Objem stiahnutých dát sa v takom prípade môže pohybovať až okolo 2 MB denne.

Aj v prípade vypnutého Upozornenia na zahraničné rizikové stretnutia eRouška sťahuje približne 1 MB denne. Nová verzia aplikácie sťahuje nielen kľúče nakazených užívateľov eRoušky, ale aj kľúče nakazených užívateľov z ostatných štátov EÚ, ktorí vo svojich aplikáciách uviedli, že cestujú do zahraničia, takže ich užívateľ eRoušky potenciálne mohol stretnúť aj v Českej republike

Súbory kľúčov nakazených užívateľov sa sťahujú postupne, 2-3× denne. Pre porovnanie, načítanie priemernej stránky spravodajstva vyžaduje 1-5 MB dát. Aplikácia nepotrebuje nutne mobilné dátové pripojenie. Dáta si stiahne sama aj na Wi-Fi.

Android: Prečo je potrebné mať povolený prístup k GPS/lokalizačným/lokačným údajom?

Aktualizácia pre užívateľov Android 11: V najnovšej verzii operačného systému Android už nemusíte pre fungovanie eRoušky povoľovať služby určovania polohy.

Aplikácia eRouška nezbiera a neukladá dáta z GPS, avšak operačný systém Android 10 a staršie zahŕňa pod určovanie polohy aj niektoré služby Bluetooth LE (LE = low energy), ktorý komponenty eRoušky - konkrétne Google Play Services - pre svoje fungovanie vyžadujú. Preto je nutný súhlas užívateľov s prístupom aplikácie k lokalizačným údajom. V iOS tento súhlas potrebný nie je. Prečo v telefóne musí byť zapnuté určovanie polohy, vysvetľuje Google tu .

Informáciu o vašej polohe môžu využívať aj iné aplikácie vo vašom zariadení. Ak chcete skontrolovať, ktoré aplikácie majú k nim prístup, prejdite do nastavení zariadenia a vyberte položky Zabezpečenie a poloha → Umiestnenie → Oprávnenie na úrovni aplikácie (prípadne nasledujte postup od spoločnosti Google). Tu môžete iným aplikáciám odoprieť oprávnenie používať vašu polohu, keď si nemyslíte, že to potrebujú. Pretože eRouška toto oprávnenie nepotrebuje, nezobrazí sa v zozname.

Koľko zapnutý Bluetooth a aplikácia eRouška spotrebujú batérie?

Ak už teraz používate telefón so stále zapnutým Bluetooth, spotreba energie by sa nemala výraznejšie zvýšiť. Ak Bluetooth teraz bežne nepoužívate, tak podľa výsledkov nášho testovania s neustále zapnutým Bluetooth a ukladaním dát do aplikácie bolo navýšenie dennej spotreby energie v ráde jednotiek percent. Vo väčšine prípadov to je menej ako 20% kapacity batérie za deň. Záleží pritom na konkrétnom smartfóne, jeho veku, štýlu jeho používania a stavu batérie.

Spotrebu batérie spojenú s použitím aplikácie eRouška ovplyvňujú dva faktory. Po prvé samotný beh aplikácie a po druhé využitie systémovej funkcie Oznámenie o kontaktoch s nákazou, ktorá priebežne zaznamenáva stretnutia s používateľmi v okolí. Systémovú funkciu zabezpečuje OS Android alebo iOS, preto jej optimalizácia záleží na aktualizáciách zo strany spoločností Apple a Google.

Pri interpretácii spotreby batérie zo štatistík v nastaveniach telefónu berte prosím do úvahy, že toto percento zodpovedá plnému využitiu vášho telefónu za posledných 24 hodín (percentuálny podiel behu medzi ostatnými aplikáciami). To znamená, že u málo využívaného telefónu môže byť percento pri Kontaktoch s nákazou / aplikácii eRouška vysoké, u intenzívne využívaných telefónov naopak nízke. Nejde teda priamo o percento spotreby batérie.

Android: Poznámka k povoleniu lokalizačných služieb: Bluetooth zariadenia vo vašej blízkosti sa dá detekovať, len ak je v telefóne aktivovaná možnosť "Použiť polohu". (Podrobnosti nájdete v odseku Prečo v telefóne musí byť zapnuté určovanie polohy? Na webe Googlu .) To znamená, že informáciu o vašej polohe môžu využívať aj iné aplikácie vo vašom zariadení, čo môže byť dôvodom vyššej spotreby batérie. Preto, prosím, skontrolujte, ktoré aplikácie používajú vašu polohu. Prejdite do nastavení zariadenia a vyberte položky Zabezpečenie a poloha → Umiestnenie → Oprávnenie na úrovni aplikácie (prípadne nasledujte postup od spoločnosti Google ). Tu môžete iným aplikáciám odoprieť oprávnenie používať vašu polohu, keď si nemyslíte, že to potrebujú. Pretože eRouška toto oprávnenie nepotrebuje, nezobrazí sa v zozname.

Je možné, že sa mi po zapnutí eRoušky spomalilo Wi-Fi / pripojenie k internetu?

Pri niektorých modeloch mobilov s OS Android je bohužiaľ známe, že vysielanie Bluetooth môže čiastočne negatívne ovplyvňovať signál Wi-Fi a naopak.

Môže eRouška spôsobovať problémy s ďalšími aplikáciami alebo zariadeniami / perifériami (slúchadlá, hodinky, náramok), ktoré používajú Bluetooth?

Vo výnimočných prípadoch nám niektorí užívatelia hlásia neštandardné správanie ich Bluetooth periférií po tom, čo nainštalovali aplikáciu eRouška. Napr. môže dochádzať k prerušovaniu spojenia - typicky u smart hodiniek či náramkov, bezdrôtových slúchadiel alebo handsfree sád. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o problém funkcií operačného systému, na ktoré bohužiaľ nemáme vplyv.

Skúste prosím nsledujúci postup:

 1. Reštartujte telefón.
 2. Zrušte spárovanie s Bluetooth zariadením a znovu ho pripojte.

Ak kroky vyššie nepomôžu, kontaktujte prosím výrobcu zariadenia:

Prečo aplikácia používa zrovna Bluetooth? Neexistujú lepšie riešenia ako GPS alebo triangulácia od operátorov?

Súkromie užívateľov je pre nás na prvom mieste, a práve technológia Bluetooth ponúka najvyváženejší pomer presnosti záznamu a minimálneho zásahu do súkromia. Technológia GPS ani triangulácie vysielačov od operátorov nemôžu poskytnúť potrebné údaje s požadovanou presnosťou. Okrem iného aj preto, že ich funkčnosť je vo vnútorných priestoroch či metra veľmi obmedzená. Aplikácia eRouška potrebuje pre svoju funkciu informácie o tom, že došlo k stretnutiu, na akú vzdialenosť a po akú dobu. Nie je dôležité, kde k stretnutiu došlo.

Je Bluetooth dostatočne bezpečná technológia?

Bluetooth je dnes bežne rozšírená a podporovaná komunikačná technológia na prepojenie zariadení s ďalšími perifériami, ako sú bezdrôtové slúchadlá, reproduktory, smart náramky alebo hodinky. Vzhľadom k tomu, že spoločnosti Apple a Google vytvorili spoločný protokol určený výhradne pre národné aplikácie, ktoré trasujú rizikové stretnutia s nakazenými COVID-19 na základe Bluetooth LE, sme presvedčení, že sme pre eRoušku zvolili správne. Je však potrebné povedať, že úplne každá technológia je zraniteľná. Aj preto všetkým užívateľom odporúčame, aby operačný systém a aplikácie vo svojom telefóne pravidelne aktualizovali. Aktualizácie totiž môžu obsahovať dôležité bezpečnostné záplaty.

Zabezpečenie dát

Ako zistím, ktorá všetky dáta presne aplikácie ukladá a odosiela?

Aplikácia eRouška používa od verzie 2.0 tzv. Apple / Google Exposure Notification API, ktoré sprostredkúva zber dát a odovzdávanie identifikátorov medzi užívateľmi. Aplikácia kvôli tomu už nemá priamy prístup k nameraným údajom, ktoré by mohla používateľom zobraziť, ako to bolo vo verzii 1.0.

Aplikácia každý deň sťahuje zoznam identifikátorov od používateľov, ktorým test potvrdil nákazu. Údaje s identifikátormi na spracovanie môže ostatným odoslať iba jediný užívateľ, a to až po zadaní jednorázového SMS kódu, ktorý získa v prípade pozitívneho testu na nákazu ochorením COVID-19 automaticky, prípadne na vyžiadanie.

Aplikácia ďalej odosiela na server anonymnú štatistickú / agregovanú informáciu, že došlo k notifikácii rizikového kontaktu. Táto informácia nie je viazaná na žiadny identifikátor užívateľa ani jeho mobilu a slúži iba na výpočet štatistických informácií o účinnosti systému eRouška.

Aby sme zaistili funkčnosť eRoušky, pracujeme tiež s údajmi o fungovaní (napr. záznamy o pádoch aplikácie a používaní aplikácie) na telefóne a používame k tomu štandardné nástroje (Firebase Crashlytics a Google Analytics) od spoločnosti Google. Telemetrické údaje odosielané aplikáciou do týchto služieb používajú identifikátory vašej osoby alebo telefónu.

Podrobné informácie o zhromažďovaní a spracovaní údajov nájdete v  Informáciách o spracovaní osobných údajov v aplikácii eRouška 2.0 .

Prenesú sa dáta z eRoušky po obnove telefónu zo zálohy alebo pri prechode na nový telefón?

Z dôvodu ochrany súkromia užívateľov operačné systémy Android ani iOS nezálohujú dáta z Exposure Notification. Pri preinštalácii telefónu alebo prechode na iné zariadenie teda nemožno preniesť ani obnoviť zaznamenané a vygenerované identifikátory.

Ak chcete získať informáciu o možnom rizikovom stretnutí, odporúčame sledovať stav starého telefónu ešte po dobu 14 dní po inštalácii eRoušky na nové zariadenie. Pritom je potrebné:

 • zabezpečiť, aby vaše zariadenie bolo zapnuté a pripojené k internetu, aby si mohlo sťahovať dáta na vyhodnotenie,
 • ideálne aspoň raz denne kontrolovať staršie zariadenia, teda otvoriť eRoušku.
 • Ak by ste počas týchto 14 dní mali pozitívny test, zadajte prosím kód do nového zariadenia a na získanie kódu pre staršie telefóny kontaktujte info@erouska.cz .

Po 14 dňoch už váš starý telefón nebude obsahovať žiadne dáta pre vyhodnotenie rizikového stretnutia. Môžete z neho preto odstrániť eRoušku a ponechať len v novom zariadení.

Čo keď mi telefón ukradnú alebo ho stratím?

V aplikácii eRouška sú lokálne uložené len anonymné informácie o ďalších zariadeniach, ktoré eRouška zaznamenala vo svojom okolí. Žiadne riziko to neprináša pre vás ani pre majiteľov takto zaznamenaných zariadení. Iné aplikácie, ktoré bežne využívate, môžu vo vašom telefóne pravdepodobne ukladať oveľa citlivejšie údaje. Majte preto svoj telefón chránený kódom alebo biometricky (odtlačkom prsta alebo tvárou).

Je aplikácia eRouška v súlade s GDPR?

Celý systém aplikácie eRouška, vrátane webových stránok, je navrhnutý plne v súlade s GDPR aj zákonom o spracovaní osobných údajov.

Tu nájdete bližšie informácie:

Ako užívateľa chránite pred zneužitím dát?

Užívateľa chránime predovšetkým minimálnym rozsahom zaznamenávaných dát a ich ukladaním priamo do zariadenia. Dáta používateľov sa bez ich vedomia a súhlasu nikam neposielajú ani nespracovávajú. Do telefónov sa zaznamenávajú anonymné identifikátory (ID) zariadenia s nainštalovanou aplikáciou eRouška a informácie o čase, dĺžke a sile ich Bluetooth signálu. Dáta sa spracovávajú automatizovane na serveri iba po odsúhlasenom odoslaní užívateľom.

Dohliada na zabezpečenie dát z aplikácie nejaká nezávislá organizácia?

Celý systém aplikácie eRouška, vrátane podporných webových stránok, je navrhnutý plne v súlade s GDPR. Kód aplikácie je ako open-source voľne k dispozícii (Android, iOS) a prešiel auditom nezávislých vzdelávacích inštitúcií.

Ďalšie informácie nájdete v  Informáciách o spracovaní osobných údajov v rámci aplikácie eRouška 2.0 .

Môže ma niekto pomocou aplikácie eRouška sledovať?

Nie. Aplikácia nezbiera údaje o vašej polohe a k uloženým dátam máte prístup iba vy. Samotné údaje, ktoré aplikácia po vašom súhlase odosiela, nemôžu byť použité k vášmu sledovaniu. Každá eRouška navyše mení z dôvodu bezpečnosti a ochrany súkromia užívateľov pravidelne svoje vysielané ID, aby nebolo ľahké ho odchytiť a nejako zneužiť.

Je možné overiť, že aplikácia nezaznamenáva moju polohu?

Áno. Aplikácia eRouška je publikovaná s otvoreným zdrojovým kódom (Android, iOS), takže znalý človek môže ľahko overiť, že údaje o polohe aplikácie naozaj nezbiera.

Zdrojové kódy aplikácie eRouška preverujú nezávislé autority , ktoré kontrolujú, že aplikácia:

 • nesleduje polohu
 • sama automaticky dáta s identifikátormi nikam neposiela

Je možné identifikátor aplikácie (ID) používateľa spárovať s konkrétnou osobou?

Aplikácia eRouška 2.0 nepracuje s osobnými údajmi . Vygenerované anonymné ID eRoušky sa medzi aplikáciami a servermi prenášajú výlučne po chránenom komunikačným protokolom, ktorý spoločne vyvinuli spoločnosti Apple a Google. K identifikátorom nemajú prístup ani používatelia, ani vývojári, ani iná autorita.

Kto má (môže mať) prístup k mojim údajom?

K zaznamenaným údajom o stretnutí nemá v eRouške 2.0 prístup užívateľ, ani nikto iný. Dôvodom je, že aktuálna verzia aplikácie používa Apple / Google protokol, ktorý k zaznamenaným dátam neposkytuje prístup ani užívateľom, ani vývojárom a správcom. Dáta (anonymné identifikátory nakazených) sa prenášajú na server a odtiaľ do ostatných eRoušiek šifrovane a vyhodnocujú sa až na koncových zariadeniach automatizovane za účelom zobrazenia prípadných upozornení o rizikovom kontakte. Zo servera aj zo zariadení sa dáta mažú automaticky po 14 dňoch.

Ako dlho do minulosti sú dáta k dispozícii? Kedy a ako prebieha ich mazanie?

V aplikácii eRouška sa uchovávajú dáta zaznamenané za posledných 14 dní, staršie záznamy sa automaticky odmazávajú. Pokiaľ po pozitívnom teste na COVID-19 zadáte overovací kód do eRoušky a odošlete identifikátory z telefónu na server, zostanú tu 14 dní a potom dôjde k ich zmazaniu. Dáta môžete zo svojho zariadenia zmazať v Nastaveniach Oznámenie o kontaktoch s nákazou/Kontakty s nákazou/Exposure Notification - konkrétny postup záleží na type a verzii operačného systému.

 • Android: Na zariadeniach so systémom Android v súčasnom nastavení dôjde pri odinštalovaní aplikácie eRouška k zmazaniu zaznamenaných kľúčov (identifikátorov).
 • iOS: Na iPhonoch sa zaznamenané kľúče odinštalovaním eRoušky neodstránia.

Informácie o správcoch a spracovateľoch údajov nájdete v  Informáciách o spracovaní osobných údajov v rámci aplikácie eRouška .

Môžem si používanie aplikácie kedykoľvek rozmyslieť? Môžem zmazať dáta, ktoré odošlem na spracovanie?

Aplikáciu môžete kedykoľvek odinštalovať. Vygenerované a zaznamenané kľúče (záznamy stretnutí) môžete zo svojho zariadenia zmazať v Nastaveniach Oznámenie o kontaktoch s nákazou/Kontakty s nákazou/Exposure Notification - konkrétny postup záleží na type a verzii operačného systému. Údaje odoslané na server sa zmažú automaticky po 14 dňoch.

 • Android: Na zariadeniach so systémom Android v súčasnom nastavení dôjde pri odinštalovaní aplikácie eRouška tiež k zmazaniu zaznamenaných kľúčov (identifikátorov).
 • iOS: Na iPhonoch sa zaznamenané kľúče odinštalovaním eRoušky neodstránia.

Čo sa deje s dátami po vymazaní aplikácie z mobilu?

Android: Keď zmažete aplikáciu z telefónu alebo tabletu s OS Android, dôjde tiež k zmazaniu zaznamenaných kľúčov (identifikátorov).

iOS: Na iPhonoch sa vygenerované a zaznamenané kľúče (záznamy stretnutí) odinštalovaním eRoušky neodstránia, zostanú uložené na úrovni operačného systému za posledných 14 dní. Zmazať ich môžete v Nastavenia → Kontakty s nákazou.

Ak aplikáciu znova nainštalujete, začnú sa zbierať a do telefónu ukladať úplne nové dáta.

Kde nájdem zdrojový kód aplikácie?

Aplikácia eRouška je publikovaná s otvoreným zdrojovým kódom. Nájdete ho na GitHube (Android , iOS).

Najčastejšie problémy

Android: Základné odporúčania pri riešení problémov s aplikáciou

Ak vám aplikácia zobrazuje chybovú hlášku, skontrolujte prosím najskôr, či máte nainštalované aktualizácie operačného systému ( postup aktualizácie Androidu ) a nepoužívate ich beta verziu.

Ďalej prosím skontrolujte v obchode Google Play (Android), či nie je pre eRoušku dostupná nová aktualizácia.

Odporúčame tiež povoliť automatické aktualizácie aplikácie eRouška. Postup pre Android tu: Spustite aplikáciu Obchod Google Play, kliknite na ponuku Moje aplikácie a hry → Vyberte aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať → kliknite na ikonu možností a kliknite na Aktivovať automatické aktualizácie.

iOS: Základné odporúčania pri riešení problémov s aplikáciou

Ak vám aplikácia zobrazuje chybovú hlášku, skontrolujte prosím najprv, či máte nainštalované aktualizácie operačného systému (postup aktualizácie iOS) a nepoužívate ich beta verziu.

Ďalej prosím skontrolujte v obchode Apple App Store , či nie je pre eRoušku dostupná nová aktualizácia.

Odporúčame tiež povoliť automatické aktualizácie aplikácie eRouška. Postup pre iOS tu: Na iPhone prejdite do Nastavenia → [vaše meno] → iTunes a App Store. Potom zapnite voľbu Aktualizácia aplikácií.

Android: Nejde aktivovať eRouška. Chyba aktivácie 17 (Exposure Notification API nie je k dispozícii).

Pre vyriešenie chyby na Android zariadeniach, skúste, prosím, postupovať takto:

 1. Skontrolujte, či ste hlavný užívateľ zariadenia, či máte v telefóne služby Play a či je k dispozícii Nastavenia → Google → Oznámenie o možnom kontakte (COVID-19 Exposure Notifications) .
 2. Odinštalujte eRoušku.
 3. Vymažte vyrovnávaciu pamäť a dáta u Google Play Services a Obchodu Play (postup tu, viď kroky 2 a 3 ).
 4. Nainštalujte eRoušku a zapnite opäť Oznámenia o možnom kontakte COVID-19 .

Ak sa vám aj napriek aktualizácii systému, aplikácie a uvedených krokov naďalej objavuje chyba aktivácie, je bohužiaľ možné, že vaše zariadenie ešte nepodporuje Bluetooth LE (Low Energy Advertising), nepodporuje Bluetooth Multiple Advertisement, nie je autorizované Googlom pre Exposure Notifications alebo vôbec nemá Exposure Notifications API.

iOS: Nejde aktivovať eRouška (Kód chyby: 3).

Pre vyriešenie chyby na iPhone, skúste, prosím, postupovať takto:

 1. Skontrolujte, či nie je k dispozícii aktualizácia iOS a či nie ste zapojení do beta testovania iOS.
 2. Odinštalujte eRoušku.
 3. Ak je Nastavenia → Kontakty s nákazou (príp. Oznámenia o kontaktoch s nákazou s COVID-19) vypnuté, zapnite ich, prosím, prepínačom.
 4. Nainštalujte eRoušku a opäť zapnite Oznámenia o kontaktoch s nákazou .

iOS: Na iPhone sa eRouška pozastavila a nejde znova spustiť.

Tento problém postihuje niektorých užívateľov iPhonov po update iOS. Skúste prosím eRoušku odinštalovať a znova nainštalovať. Na iOS neprídete o zaznamenané dáta, zostávajú uložené na úrovni systému.

iOS: Čo robiť, keď po obnove iPhonu zo zálohy iCloudu alebo prechode na nový iPhone eRouška prestala fungovať?

Na iOS 14.0 a 14.1 existuje v súčasnosti chyba, ktorá pri obnove dát zo zálohy vypne v Nastaveniach telefónu Oznámenie o kontaktoch s nákazou (Exposure Notification), ktoré eRouška potrebuje na svoje fungovanie.

Na opravu prosím skúste niektorý z týchto postupov:

 1. V Nastaveniach telefónu → Oznámenie o kontaktoch s nákazou → Vypnúť oznámenia kontaktov s nákazou. Otvoriť eRoušku a znovu potvrdiť vyžiadané povolenia.
 2. Zmazať eRoušku, znova ju nainštalovať a aktivovať.
 3. Znovu nastaviť náš región ako aktívny: V Nastaveniach → Oznámenie o kontaktoch s nákazou → Žiadna aktívna oblasť → Zvoliť náš región v sekcii autorizovaných regiónov → ťuknúť na Nastaviť ako aktívna oblasť . Spustiť znova eRoušku.

iOS: Na iPhone sa zobrazuje upozornenie: Zmenila sa oblasť oznámenia o kontaktoch s nákazou.

Skúste prosím vypnúť prepínač v Nastavenia → Oznámenie o kontaktoch s nákazou → Upozornenie na dostupnosť.

iOS: Na iPhone eRouška pri odoslaní dát zobrazuje chybu 401 alebo 500.

Skúste, prosím, eRoušku zmazať a znova nainštalovať z App Store. Na iOS neprídete o zaznamenané dáta, pretože zostávajú uložené na úrovni systému. Ak by medzitým platnosť overovacieho SMS kódu vypršala, napíšte nám prosím na info@erouska.cz , uveďte číslo chyby, celé meno a tel. číslo. Zašleme vám nový kód.