Ako mám postupovať, ak mi aplikácia zobrazila upozornenie na rizikové stretnute s nakazeným užívateľom?

Ak máte príznaky choroby (napríklad zvýšenú teplotu, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť hrdla, bolesť hlavy, náhlu stratu čuchu a chuti), telefonicky kontaktujte svojho praktického lekára. V prípade, že je váš stav naozaj akútny, volajte rýchlu záchrannú službu 155, prípadne linku integrovaného záchranného systému 112. Uvedené príznaky sa môžu objaviť 2 až 14 dní po rizikovom stretnutí.

Ak nemáte žiadne príznaky, správajte sa, prosím, zodpovedne:

 • Noste rúško či respirátor cez ústa a nos.
 • Často a dôkladne si umývajte ruky vodou a mydlom alebo používajte dezinfekciu.
 • Pravidelne dezinfikujte vlastné predmety (napr. mobilný telefón).
 • Kašlite a kýchajte do vreckovky či rukávu.
 • Používajte jednorázové vreckovky a potom ich vyhoďte.
 • Vyhýbajte sa zbytočnému zhromažďovaniu a dodržujte bezpečný odstup od ostatných (približne 2 metre).

Inak môžete bežne fungovať. Je možné, že vás bude v blízkej dobe kontaktovať pracovník hygienickej služby na základe epidemiologického vyšetrenia s konkrétnym nakazeným. V takom prípade postupujte podľa pokynov hygienickej služby.

Ak by sa v priebehu 14 dní od rizikového stretnutia váš zdravotný stav zhoršil a objavili sa u vás príznaky ochorenia COVID-19, kontaktujte svojho praktického lekára.

Ako mám postupovať, keď mám pozitívny výsledok testu na COVID-19 alebo mi prišla SMS eRoušky s overovacím kódom?

Ak vám prišla SMS z laboratória s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19, mala by vám do niekoľkých hodín prísť tiež SMS eRoušky s overovacím kódom na odoslanie dát. SMS eRoušky sa odosielajú automatizovane po zapísaní výsledku testov do informačného systému. Odchádzajú denne vždy od 8:00 do 22:00.

Akonáhle vám príde SMS eRoušky s overovacím kódom, postupujte, prosím, podľa tohto návodu . Uvedený postup vám umožní anonymne informovať ostatných užívateľov o prípadnom rizikovom stretnutí. Ďakujeme.

Máte pozitívny test a neprišla vám SMS eRoušky? Napíšte si o nový kód na info@erouska.cz.

To budem musieť zakaždým automaticky do karantény alebo na testy, keď aplikácia zahlási, že som bol v kontakte s niekým nakazeným?

Ak u niekoho test potvrdí nákazu, kontaktuje ho hygienická stanica, aby zistila, s kým bol v posledných dňoch v rizikovom kontakte, a mohla tak obmedziť ďalšie šírenie. Keď tento človek používa aplikáciu eRouška, môže kontaktovať aj tých, ktorých nepozná, pretože s nimi treba cestoval v autobuse. Zadaním unikátneho kódu môže poslať upozornenie všetkým ostatným používateľom aplikácie eRouška, s ktorým bol v epidemiologicky rizikovom kontakte.

V okamihu, keď vás aplikácia upozorní, že ste sa stretli s osobou, u ktorej bolo preukázané ochorenie COVID-19, by ste mali postupovať podľa zobrazených odporúčaní a v prípade zdravotných ťažkostí bez odkladu kontaktovať svojho praktického lekára.

Spozná eRouška, keď poruším lekárom nariadenú karanténu alebo keď napríklad pôjdem na chatu?

Aplikácia nesleduje vašu polohu, nie je to jej účel a ani pre to nie je navrhnutá. Nespozná teda, či ste porušili karanténne opatrenie alebo kam ste odišli. Má naopak pomôcť k tomu, aby v karanténe boli iba osoby s diagnostikovaným ochorením alebo s vážnym podozrením nákazy.

Prečo je eRouška potrebná? Dokáže ma vôbec efektívne chrániť pred nákazou?

Jednou z úloh eRoušky je zastaviť ďalšie šírenie nákazy tým, že pomáha čo najskôr izolovať potenciálne nakazené osoby od ostatných. Vďaka tomu potom nie je nutné zavádzať plošnú karanténu a obmedzenia, čo umožňuje znižovať dopady pandémie na spoločnosť a ekonomiku ČR. Aplikácie na podobnom princípe fungujú aj v ďalších štátoch a sú účinným prostriedkom v boji proti šíreniu choroby COVID-19.

Aplikácia eRouška 2.0 je doplnkovou aplikáciou Chytrej karantény - systému ministerstva zdravotníctva. Prostredníctvom technológie Bluetooth sa eRouška spája s ďalšími eRouškami v najbližšom okolí a ukladá ich anonymné identifikátory. Ak sa u človeka preukáže nákaza COVID-19, spojí sa s ním pracovník hygienickej stanice a overí, či osoba používa aplikáciu eRouška. Ak áno, pošle jej overovací SMS kód, ktorý užívateľovi umožní odoslať svoje anonymné identifikátory do ostatných eRoušek. Aplikácia ostatných užívateľov potom podľa epidemiologického modelu * čo najpresnejšie vyhodnotí, či títo používatelia prišli s nakazeným do kontaktu dosť blízko a na dostatočne dlhú dobu, aby bolo nutné ich prostredníctvom notifikácie v smartfóne varovať a smerovať k ďalšiemu vyšetreniu. eRouška 2.0 teda pomáha čo najefektívnejšie informovať ďalších potenciálnych prenášačov vírusu a urýchliť ich testovanie. Tým sa zníži počet infikovaných v spoločnosti aj riziko vašej infekcie.

*Bližšie ako 2 metre po dobu dlhšiu ako 15 min.

Čo ak niekto neprizná, že je chorý?

Aj to sa môže stať. Veríme však, že používatelia eRoušky chcú aktívne pomáhať so zastavením ďalšieho šírenia nákazy a aplikáciu využijú, aby mohli čo najskôr varovať osoby, s ktorými prišli do rizikového kontaktu. Zámerné šírenie COVID-19 je v ČR považované za trestný čin.

Má zmysel si eRoušku inštalovať, keď ju nebude používať dosť ľudí?

Práve preto by ste nemali váhať. Čím viac nás bude eRoušku používať, tým lepšie vytvoríme sieť, ktorá nás bude vzájomne chrániť a varovať pred rizikom. Pomôžte nám aj vy. Inštaláciou aplikácie sa môžete aktívne zapojiť do boja proti COVID-19. O aplikácii môžete povedať aj ľuďom vo svojom okolí, prípadne im s ich súhlasom pomôcť s inštaláciou.

Ako sa eRouška líši od iných podobných aplikácií?

eRouška používa technológiu Bluetooth, ktorou je vybavená väčšina chytrých mobilných zariadení v Česku. Vďaka tomu funguje aj v budovách, podzemných parkoviskách alebo v metre. Aplikácia je navrhnutá tak, aby nezbierala informácie o vašej polohe (napr. cez GPS). Iba anonymne zisťuje, s ktorými ďalšími používateľmi aplikácie ste prišli do bližšieho kontaktu. Ako jediná v ČR môže oficiálne používať Apple / Google protokol, ktorý garantuje bezpečnosť aplikácie na platformách Android a iOS a znižuje spotrebu batérie.

Čo je to chytrá karanténa? Akú v nej hrá úlohu eRouška?

Ide o súbor chytrých opatrení, ktoré chránia ľudí pred nákazou a ekonomiku pred kolapsom. Namiesto toho, aby bola v karanténe celá krajina, chytrá karanténa uľahčuje dohľadávanie, testovanie a izoláciu len chorých a z choroby dôvodne podozrivých ľudí.

Konkrétne ide o systém riadenia v oblastiach predpovedi vývoja, podpory rozhodovania, aktívneho vyhľadávania kontaktov, testovania vr. riadenia kapacít odberových miest, laboratórií, riadenia karantén a súvisiaceho materiálneho a IT zabezpečenia na zvládnutie pandémie ochorenia COVID-19. Chytrá karanténa 2.0 je označením pre prechod projektu pod Ministerstvo zdravotníctva, ktoré bude vďaka novým nástrojom vedieť do budúcna kedykoľvek veľmi rýchlo reagovať na akékoľvek epidémie.

Aplikácia eRouška je jeden z nástrojov, ktoré vznikli na podporu chytrej karantény . Pomocou technológií - eRoušky - môžeme aktívne upozorniť rizikových jedincov, ktorí sa stretli s nakazeným, aby zvýšili hygienické opatrenia, zvážili dobrovoľnú karanténu, prípadne pri pociťovaní príznakov kontaktovali obvodného lekára. Vďaka týmto krokom veríme, že sa podarí zmierniť šírenie nákazy a ušetriť zdravotníctvo fatálneho preťaženia.

Plánujete web a aplikácie preložiť do angličtiny a ďalších jazykov?

Prioritne pracujeme na preklade aplikácie i webu eRouška.cz do angličtiny a plánujeme aj vietnamčinu a prípadne ďalšie jazyky. Skúste aplikáciu aktualizovať na najnovšiu verziu.

Fungovanie eRoušky

Ako eRouška zaznamenáva a spracováva dáta o stretnutiach užívateľov?

Chytrý telefón s aplikáciou eRouška zaznamená cez Bluetooth LE anonymné identifikátory (ID) z iných zariadení s touto aplikáciou. Informáciu o "stretnutí" a jeho dĺžke ukladá do svojej vnútornej pamäte.

V prípade, že budete mať pozitívny výsledok testu na COVID-19, príde vám jednorázový SMS kód. Zadáte ho do aplikácie ( postup tu ), a tým umožníte odoslanie svojich anonymných identifikátorov na server, odkiaľ si ich stiahnu ostatné eRoušky na vyhodnotenie. Algoritmus v aplikácii každého užívateľa na základe epidemiologického modelu automatizovane vyhodnotí zozbierané dáta - porovná identifikátory so všetkými zaznamenanými stretnutiami. V prípade rizikového kontaktu zobrazí upozornenie, že hrozí nákaza kvôli stretnutiu s pozitívne testovanou osobou, a odporučí ďalší postup.

Podrobné informácie o zbere a spracovaní dát, nájdete v Informáciách o spracování osobných údajov v aplikácii eRouška 2.0.

Ako eRouška vyhodnocuje rizikové stretnutia?

eRouška vyhodnotí stretnutie ako rizikové iba v prípade, že prebehne vo vzdialenosti kratšej ako 2 metre a na aspoň 15 minút. Aplikácia eRouška sa to snaží čo najpresnejšie zmerať dostupnými technológiami. Vzdialenosť medzi používateľmi, respektíve ich telefóny, sa odhaduje na základe sily signálu Bluetooth. Doba stretnutia sa posudzuje podľa meracích okien - telefón v niekoľkominútových intervaloch zisťuje, či sú v okolí iné telefóny s eRouškou.

Vyššiu presnosť merania možno teda dosiahnuť častejším vysielaním a zaznamenávaním ďalších zariadení s eRouškou v okolí. To sa bohužiaľ premietne do vyššej spotreby batérie. Algoritmy merania nastavujú Apple a Google vo svojom Exposure Notification protokole, na ktorom je eRouška postavená. Vývojári eRoušky môžu iba čiastočne upravovať niektoré parametre a vykonávať doplňujúce filtrovanie výsledkov.

Nemôže sa stať, že eRouška mylne vyhodnotí kontakt s inou osobou, ktorá je napríklad vedľa v aute na križovatke, za dverami alebo tenkou stenou?

Aplikácia eRouška funguje na princípe merania sily signálu medzi dvoma zariadeniami. Technicky preto nemožno vylúčiť nepresný odhad vzdialenosti a mylnú detekciu rizikového stretnutia. Technické obmedzenia, riziká používania aplikácie a postup vyhodnocovania stretnutia popisujeme na stránke Spoľahlivosť vyhodnotenia rizikového kontaktu a v sekcii Technické podmienky v Podmienkach spracovania .

Na vyhodnotenie kontaktu ako rizikového je okrem vzdialenosti (do 2 m) relevantná tiež dĺžka kontaktu (aspoň 15 minút) - napr. Zastavenie na semaforoch na 1-2 minúty je teda nevýznamné.

Takže všetci budú vedieť, že mám COVID-19?

Nebudú. Ak ochoriete, vaša totožnosť je známa len a len pracovníkovi hygienickej stanice. Kritické kontakty sa nedozvedia, kto, kde ani kedy ich mohol nakaziť. Aplikácia zobrazuje len všeobecnú informáciu o rizikovom stretnutí s nakazeným a ďalší odporúčaný postup. Vaša identita je ochránená.

Bol som na testoch na COVID-19, ale stále mi neprišla SMS s overovacím kódom do eRoušky. Za ako dlho ju mám čakať?

Najskôr by vám mal prísť výsledok testu v SMS od testovacieho laboratória. To výsledky súčasne odosiela do centrálneho informačného systému Ministerstva zdravotníctva. Potom, čo sa informácie z informačného systému prepíšu do systému hygieny, sa odosielajú automatické SMS eRoušky s overovacími kódmi. Ak sa výsledky z laboratória nestihnú preniesť do systému hygieny do 22:00, môže vám SMS s overovacím kódom prísť až nasledujúci deň.

Ak vám SMS eRoušky neprišla ani nasledujúci deň po tom, čo Vám prišla SMS s pozitívnymi výsledkami z laboratória, pošlite nám, prosím, na info@erouska.cz žiadosť o nový SMS kód. Uveďte prosím tieto informácie:

 • celé meno, ktoré ste uviedli na žiadanke o test,
 • tel. číslo, ktoré ste uviedli na žiadanke o test,
 • dátum výsledku testov,
 • odberové miesto/laboratórium, z ktorého vám prišli výsledky testu,
 • typ testu (PCR/antigén).

Príde mi SMS s kódom do eRoušky, keď mám pozitívny antigénny test na COVID-19?

Pokiaľ máte pozitívny výsledok antigénneho testu a máte príznaky COVID-19 (uvádzate v žiadanke), príde vám SMS s kódom do eRoušky rovnako ako v prípade pozitívneho PCR testu.

V prípade, že máte pozitívny výsledok antigénneho testu, ale nepociťujete príznaky , pôjdete na PCR test. Na základe pozitívneho výsledku PCR testu by vám prišla SMS s kódom do eRoušky. V prípade negatívneho PCR testu neodosielate dáta z eRoušky.

Používa eRouška Apple/Google API?

Nová verzia - eRouška 2.0 pre Android aj iOS už používa Apple / Google Exposure Notification API. Nezabudnite preto prosím aplikáciu eRouška aktualizovať v Google Play (Android) alebo App Store (iOS) a znovu aktivovať.

Čo je to Apple/Google Exposure Notification API (protokol)?

Spoločnosti Apple a Google spoločne vyvíjajú technológie, vďaka ktorým môžu verejné zdravotné inštitúcie (u nás MZČR) vyvíjať národné aplikácie na trasovanie rizikových kontaktov s osobami s ochorením COVID-19.

Konkrétne ide napríklad o rozhranie, ktoré daným aplikáciám (u nás eRouška) umožňuje spoľahlivo pristupovať k systémovým prostriedkom Android a Apple zariadení za účelom zaznamenanie stretnutia - najmä využívať Bluetooth LE na overenie kontaktu a bežať na pozadí bez potreby ďalších nastavení aplikácie alebo operačného systému. Šifrovaný komunikačný protokol potom zaisťuje zabezpečený prenos aktuálnych zoznamov identifikátorov nakazených užívateľov medzi trasovacími aplikáciami za účelom vyhodnotenia rizikového stretnutia a včasného zobrazenie notifikácie.

Bližšie informácie nájdete priamo na webových stránkach spoločností Apple (anglicky)Google (česky).

Prečo v novej eRouške nevidím obrazovku Moje údaje? Kde nájdem informácie o zaznamenaných stretnutiach?

Nová eRouška 2.0 je už postavená na Apple / Google Exposure Notification protokolu, ktorý zaisťuje zabezpečené zaznamenávanie a vyhodnotenie stretnutia. Z bezpečnostných dôvodov však neposkytuje aplikácii priamy prístup k dátam o zaznamenaných stretnutiach.

Či aplikácia funguje správne, sa dozviete na jej hlavnej obrazovke. Informácie o zaznamenaných stretnutiach sú uložené na úrovni systému. Nájdete ich v Nastaveniach:

 • Android: Nastavenia → Google → Oznámenia o možnom kontakte COVID-19
 • iOS: Oznámenia o kontaktoch s nákazou → Stav protokolovania kontaktov s nákazou → Kontroly kontaktov

Ako zistím, že eRouška funguje na pozadí, keď už nevidím záznamy stretnutí? Prečo na Androide nevidím ikonku eRoušky v záhlaví?

Notifikačnú ikonu sme odstránili, pretože zaznamenávanie a vyhodnocovanie stretnutia už zabezpečuje priamo Apple / Google protokol na úrovni operačného systému. Samotná aplikácia eRouška sa potom stará o sťahovanie kľúčov (identifikátory) nakazených užívateľov 1-2× denne a nemusí bežať permanentne na pozadí.

Že je aplikácia aktuálna, zistíte na hlavnej obrazovke. Stiahnutie kľúčov nakazených potom môžete overiť v Nastaveniach telefónu:

 • Android: Nastavenia → Google → Oznámenia o možnom kontakte COVID-19
 • iOS: Oznámenia o kontaktoch s nákazou → Stav protokolovania kontaktov s nákazou → Kontroly kontaktov

Prečo sa líši dátum a čas "Poslednej aktualizácie dát" na hlavnej obrazovke eRoušky a údaje a časy "Kontroly kontaktov", ktoré vidím v Nastaveniach telefónu?

Aplikácia eRouška ukazuje na hlavnej obrazovke dátum a čas posledného úspešného pokusu o kontrolu nových kľúčov (identifikátory) nakazených používateľov na serveri. V Nastaveniach telefónu sa zobrazujú iba dátumy a časy, kedy boli naposledy nové kľúče nájdené a vyhodnotené v telefóne.

Kľúče nakazených užívateľov sa do telefónu sťahujú 1-2× denne.

Prečo v eRouške nevidím konkrétny čas rizikového stretnutia?

Aplikácia eRouška je postavená na Apple / Google Exposure Notification protokolu, ktorý zaisťuje zaznamenávanie a vyhodnocovanie stretnutia na úrovni operačného systému. Apple / Google protokol poskytuje eRouške prístup len k dátumu rizikového stretnutia, bližšie informácie nie sú k dispozícii z dôvodu čo najvyššej ochrany súkromia používateľov.

Prečo v Kontrole kontaktov v Nastaveniach telefónu vidím "Nájdené kľúče: 0"?

Znamená to, že eRouška vo vašom telefóne ešte nevyhodnotila žiadne stretnutie ako rizikové. Inak povedané stiahnuté kľúče nakazených užívateľov sa nezhodujú so zaznamenanými kľúčmi vo vašom zariadení.

Prečo v Nastaveniach telefónu v sekcii Kontrola kontaktu vidím u konkrétneho dátumu nájdené kľúče, ale eRouška mi nezobrazuje žiadne rizikové stretnutia?

Počet nájdených kľúčov predstavuje počet zaznamenaných stretnutí s nakazenými užívateľmi. Neznamená to však nutne, že tieto stretnutia boli rizikové. Ak stretnutie s nakazeným užívateľom nebolo rizikové (dlhšie ako 15 minút vo vzdialenosti kratšej ako 2 metre), tak na neho eRouška neupozorňuje. Preto v aplikácii nie je vidieť.

Zobrazilo sa mi upozornenie / notifikácia na rizikové stretnutie, ku ktorému došlo pred niekoľkými dňami. Prečo ma eRouška upozornila až teraz?

Aplikácia eRouška nemôže vyhodnotiť riziko stretnutia a zobraziť upozornenie skôr, než užívateľ s pozitívnym testom na COVID-19 odošle dáta zo svojej eRoušky. Ak sa vám dnes zobrazila notifikácia, ktorá upozorňuje na rizikové stretnutie s nakazeným pred niekoľkými dňami, znamená to, že nakazený odoslal dáta zo svojej eRoušky len včera. Vaša eRouška si ich dnes stiahla a vyhodnotila.

Zobrazilo sa mi upozornenie / notifikácia na rizikové stretnutie s nakazeným, ale na obrazovke Rizikové stretnutia vidím viac záznamov s rôznymi dátami.

Aplikácia eRouška vyhodnocuje rizikové stretnutia až po tom, čo používateľ s pozitívnym testom na COVID-19 odošle dáta zo svojej eRoušky. Ak sa vám zobrazila iba jedna notifikácia na rizikový kontakt, ale v Rizikových stretnutiach máte viac záznamov, znamená to, že ste sa s nakazeným stretli v predchádzajúcich dňoch viackrát alebo že v jeden deň odoslalo dáta zo svojho telefónu viac nakazených užívateľov súčasne.

Publikuje eRouška nejaké štatistiky o používaní aplikácie?

Štatistiky publikujeme vo formáte JSON na adrese stats.erouska.cz . Dáta majú nasledujúcu štruktúru:

{
 "data": {
  "modified": 1608696001,
  "date": "20201223",
  "activations_yesterday": 2042,
  "activations_total": 1475571,
  "key_publishers_yesterday": 718,
  "key_publishers_total": 39175,
  "notifications_yesterday": 631,
  "notifications_total": 197298
 }
}
 • modified = Unix timestamp vygenerovaných štatistík,
 • date = dátum vytvorenia reportu,
 • activations_yesterday = počet aktivácií za predchádzajúci kalendárny deň,
 • activations_total = celkový počet aktivácií eRoušky,
 • key_publishers_yesterday = počet nakazených ľudí, ktorí zadali v predchádzajúcom dni do eRoušky kód pre odoslanie dát,
 • key_publishers_total = celkový počet nakazených ľudí, ktorí zadali do eRoušky kód pre odoslanie dát,
 • notifications_yesterday = počet ľudí, ktorým sa za predchádzajúci deň zobrazilo upozornenie na rizikové stretnutie,
 • notifications_total = celkový počet ľudí, ktorým sa zobrazilo upozornenie na rizikové stretnutie.

Zavolanie bez parametra zobrazí informácie k aktuálnemu dátumu. Zavolanie s parametrom date umožní získať dáta pre ľubovoľný deň od 23. 10. 2020 (za všetky predchádzajúce dni máme iba agregované dáta). Pomocou parametra date s hodnotou all možno získať všetky dáta, ktoré rozhranie poskytuje.

Inštalácia a kompatibilita

Na akých telefónoch aplikácia eRouška funguje? Prečo sú nároky vyššie než v eRouške 2.0?

Na inštaláciu aplikácie eRouška potrebujete mobilné zariadenia s týmito parametrami:

 • iPhone s iOS verzie 13.5 a vyššej
 • OS Android verzie 6.0 a vyššej s Google Play Services (nemá len malé percento telefónov Huawei a niektoré telefony s vlastnou ROM)
 • Bluetooth LE (Low Energy)

Ak vaše mobilné zariadenie nie je s eRouškou kompatibilné (nemá potrebné technológie / funkcie), Google Play ani Apple App Store vám neumožní aplikáciu nainštalovať. Aplikácia je dostupná len pre niektoré tablety Android. Nie je k dispozícii pre iPad.

Minimálne požiadavky na kompatibilitu stanovujú spoločnosti Apple a Google. Vychádzajú z požiadaviek Apple / Google Exposure Notification protokolu, ktorý nová eRouška používa. Na Apple / Google protokol sme sa rozhodli prejsť kvôli zabezpečeniu fungovania eRoušky na iPhonoch a kvôli umožneniu cezhraničnej kompatibility s podobnými aplikáciami ďalších európskych štátov.

Odkiaľ si môžem eRoušku bezpečne stiahnuť a nainštalovať?

Aplikácia eRouška je dostupná iba v Obchode Play pre Androidv App Store pre iPhone.

Je možné aplikáciu stiahnuť aj inak ako z Google Play alebo Apple App Store? Je k dispozici balíček apk?

Aplikácia eRouška 2.0 používa Apple / Google protokol na zaznamenávanie stretnutia a prenos dát. Preto je tiež závislá na službách Google Play services, bez ktorých nebude fungovať, a nie je ju teda možné inštalovať z iných ako oficiálnych aplikačných obchodov. Google Play a Apple App Store spoľahlivo vyfiltrujú podporované zariadenia.

Vývojári eRoušky nikdy neposkytujú užívateľom odkazy na inštalačné balíčky APK alebo samotné inštalačné súbory mimo oficiálne obchody s aplikáciami. V aplikáciách nainštalovaných neoficiálnou cestou by sme nedokázali garantovať ich zabezpečenie, zabezpečiť ich aktualizáciu ani rovnakú úroveň užívateľskej podpory. Preto prosím nikdy neinštalujte eRoušku z .apk súborov, ktoré ste našli niekde na internete alebo vám ich niekto poslal e-mailom. Môžu obsahovať vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý obsah.

Môžem používať eRoušku spolu s inou oficiálnou trasovacou aplikáciou iného štátu (napr. Corona-Warn-App)?

V telefóne môžete mať nainštalovaných viac trasovacích aplikácií typu eRoušky, ako sú Corona-Warn-App, Stopp Corona App, Imunni, Stop Covid ProteGO Safe a ďalšie. Ak však tiež používajú Apple/Google Exposure Notification protokol (platí najmä pre susedné štáty ČR), môžete mať v jeden okamih aktívnu iba jednu z týchto aplikácií. Ostatné je potreba pozastaviť. K zaznamenávaniu stretnutí v Apple/Google protokole totiž môže mať prístup vždy len jedna aplikácia.

Do budúcna nebude potrebné používať viac aplikácií, ale bude vám stačiť iba eRouška. Európske štáty totiž pripravujú systém vzájomnej kompatibility aplikácií. Dovtedy môžete v danom štáte používať príslušnú miestnu aplikáciu.

Bude možné používať eRoušku aj na smart hodinkách či náramkoch?

Rozšíření je do budoucna možné. Zatím jej ale nezvažujeme zejména proto, že by chytré hodinky či náramek musely podporovat Bluetooth LE (Low Energy) a zejména Apple/Google protokol. Základní Bluetooth bez LE sám o sobě pouze zajišťuje přenos dat, ale neumožňuje měření intenzity setkání uživatelů na základě síly signálu.

Pripojenie a prenos dát

Musím mať Bluetooth zapnutý neustále?

Áno. Bez zapnutého Bluetooth nie je možné zisťovať blízkosť ďalších zariadení s nainštalovanou aplikáciou eRouška. Túto funkciu máte zapnutú možno aj teraz, napríklad v prípade, že používate bezdrôtové slúchadlá, pripojenie v aute, smart náramok alebo hodinky. V nastavení Bluetooth vášho telefónu / tabletu navyše odporúčame povoliť, aby bol viditeľný pre všetky zariadenia .

Potrebuje aplikácia pripojenie k internetu?

Okrem stiahnutia (inštalácie) a aktivácie aplikácie je pripojenie k internetu potrebné na to, aby si eRouška mohla každý deň sťahovať aktuálny zoznam anonymných identifikátorov nakazených užívateľov, a zobraziť tak včas prípadnú notifikáciu o rizikovom stretnutí. Za predpokladu, že by sa u vás potvrdila nákaza COVID-19, by vás o odoslaní dát požiadala hygienická stanica, a vtedy by bolo opäť potrebné eRoušku pripojiť k internetu. Dovtedy sú vaše dáta uložené iba vo vašom telefóne, odkiaľ sa samy odmazávajú po 14 dňoch. Aplikácia využíva pripojenie k internetu aj na stiahnutie informácií o aktuálnom vývoji epidémie COVID-19 v ČR, ktoré zobrazuje na stránke Aktuálne .

Ako často si aplikácia aktualizuje dáta z internetu?

Kľúče (identifikátory) nakazených užívateľov si eRouška sťahuje 1-2× denne. Štatistiky nakazených osôb na obrazovke Aktuálne sa aktualizujú raz denne.

Ako veľký objem mobilných dát eRouška denne spotrebuje?

Podľa našich meraní je to pri 500 novonakazených užívateľoch denne približne 300 kB. Táto aktualizácia kľúčov nakazených užívateľov sa sťahuje 1-2× denne (pre porovnanie, načítanie priemernej stránky spravodajstva vyžaduje 1-5 MB dát). Aplikácia nepotrebuje nutne mobilné dátové pripojenie. Aplikácia si dáta sama stiahne i na Wi-Fi.

Prečo je potrebné mať povolený prístup k GPS / polohovým / lokačným údajom?

Aplikácia eRouška nezbiera a neukladá dáta z GPS, avšak operačný systém Android zahŕňa pod určovanie polohy aj niektoré služby Bluetooth LE (LE = low energy), ktorý komponenty eRoušky - konkrétne Google Play Services - na svoje fungovanie vyžadujú. Preto je nutný súhlas užívateľov s prístupom aplikácie k lokalizačným údajom. V iOS tento súhlas potrebný nie je. Prečo v telefone musí být zapnuté určovanie polohy, vysvetľuje Google tu.

Koľko zapnutý Bluetooth a aplikácia eRouška spotrebujú batérie?

Ak už teraz používate telefón sa stále zapnutým Bluetooth, spotreba energie sa výraznejšie nezvýši.

Ak Bluetooth teraz bežne nepoužívate, tak podľa výsledkov nášho testovania s neustále zapnutým Bluetooth a ukladaním dát do aplikácie, bolo navýšenie dennej spotreby energie v ráde jednotiek percent. Vo väčšine prípadov to je menej ako 20% kapacity batérie za deň. Záleží pritom na konkrétnom smartfóne, štýlu jeho používania a stavu batérie.

Ak vám pripadá spotreba príliš vysoká, skúste prosím skontrolovať nastavenia →batérie / spotreba, či za tým nestojí iná aplikácia na pozadí.

Je možné, že sa mi po zapnutí eRoušky spomalilo Wi-Fi / pripojenie k internetu?

Pri niektorých modeloch mobilov s OS Android je bohužiaľ známe, že vysielanie Bluetooth môže čiastočne negatívne ovplyvňovať signál Wi-Fi a naopak.

Prečo aplikácia používa zrovna Bluetooth? Neexistujú lepšie riešenia ako GPS alebo triangulácia od operátorov?

Súkromie užívateľov je pre nás na prvom mieste, a práve technológia Bluetooth ponúka najvyváženejší pomer presnosti záznamu a minimálneho zásahu do súkromia. Technológia GPS ani triangulácie vysielačov od operátorov nemôžu poskytnúť potrebné údaje s požadovanou presnosťou. Okrem iného aj preto, že ich funkčnosť je vo vnútorných priestoroch či metra veľmi obmedzená. Aplikácia eRouška potrebuje pre svoju funkciu informácie o tom, že došlo k stretnutiu, na akú vzdialenosť a po akú dobu. Nie je dôležité, kde k stretnutiu došlo.

Je Bluetooth dostatočne bezpečná technológia?

Bluetooth je dnes bežne rozšírená a podporovaná komunikačná technológia na prepojenie zariadení s ďalšími perifériami, ako sú bezdrôtové slúchadlá, reproduktory, smart náramky alebo hodinky. Vzhľadom k tomu, že spoločnosti Apple a Google vytvorili spoločný protokol určený výhradne pre národné aplikácie, ktoré trasujú rizikové stretnutia s nakazenými COVID-19 na základe Bluetooth LE, sme presvedčení, že sme pre eRoušku zvolili správne. Je však potrebné povedať, že úplne každá technológia je zraniteľná. Aj preto všetkým užívateľom odporúčame, aby operačný systém a aplikácie vo svojom telefóne pravidelne aktualizovali. Aktualizácie totiž môžu obsahovať dôležité bezpečnostné záplaty.

Zabezpečenie dát

Ako zistím, ktorá všetky dáta presne aplikácie ukladá a odosiela?

Aplikácia eRouška používa od verzie 2.0 tzv. Apple / Google Exposure Notification API, ktoré sprostredkúva zber dát a odovzdávanie identifikátorov medzi užívateľmi. Aplikácia kvôli tomu už nemá priamy prístup k nameraným údajom, ktoré by mohla používateľom zobraziť, ako to bolo vo verzii 1.0.

Aplikácia každý deň sťahuje zoznam identifikátorov od používateľov, ktorým test potvrdil nákazu. Údaje s identifikátormi na spracovanie môže ostatným odoslať iba jediný užívateľ, a to až po zadaní jednorázového SMS kódu, ktorý získa v prípade pozitívneho testu na nákazu ochorením COVID-19 automaticky, prípadne na vyžiadanie.

Aplikácia ďalej odosiela na server anonymnú štatistickú / agregovanú informáciu, že došlo k notifikácii rizikového kontaktu. Táto informácia nie je viazaná na žiadny identifikátor užívateľa ani jeho mobilu a slúži iba na výpočet štatistických informácií o účinnosti systému eRouška.

Aby sme zaistili funkčnosť eRoušky, pracujeme tiež s údajmi o fungovaní (napr. záznamy o pádoch aplikácie a používaní aplikácie) na telefóne a používame k tomu štandardné nástroje (Firebase Crashlytics a Google Analytics) od spoločnosti Google. Telemetrické údaje odosielané aplikáciou do týchto služieb používajú identifikátory vašej osoby alebo telefónu.

Podrobné informácie o zhromažďovaní a spracovaní údajov nájdete v  Informáciách o spracovaní osobných údajov v aplikácii eRouška 2.0 .

Prenesú sa dáta z eRoušky po obnove telefónu zo zálohy alebo pri prechode na nový telefón?

Z dôvodu ochrany súkromia užívateľov operačné systémy Android ani iOS nezálohujú dáta z Exposure Notification. Pri preinštalácii telefónu alebo prechode na iné zariadenie teda nemožno preniesť ani obnoviť zaznamenané a vygenerované identifikátory.

Čo keď mi telefón ukradnú alebo ho stratím?

V aplikácii eRouška sú lokálne uložené len anonymné informácie o ďalších zariadeniach, ktoré eRouška zaznamenala vo svojom okolí. Žiadne riziko to neprináša pre vás ani pre majiteľov takto zaznamenaných zariadení. Iné aplikácie, ktoré bežne využívate, môžu vo vašom telefóne pravdepodobne ukladať oveľa citlivejšie údaje. Majte preto svoj telefón chránený kódom alebo biometricky (odtlačkom prsta alebo tvárou).

Je aplikácia eRouška v súlade s GDPR?

Celý systém aplikácie eRouška, vrátane webových stránok, je navrhnutý plne v súlade s GDPR aj zákonom o spracovaní osobných údajov.

Tu nájdete bližšie informácie:

Ako užívateľa chránite pred zneužitím dát?

Užívateľa chránime predovšetkým minimálnym rozsahom zaznamenávaných dát a ich ukladaním priamo do zariadenia. Dáta používateľov sa bez ich vedomia a súhlasu nikam neposielajú ani nespracovávajú. Do telefónov sa zaznamenávajú anonymné identifikátory (ID) zariadenia s nainštalovanou aplikáciou eRouška a informácie o čase, dĺžke a sile ich Bluetooth signálu. Dáta sa spracovávajú automatizovane na serveri iba po odsúhlasenom odoslaní užívateľom.

Dohliada na zabezpečenie dát z aplikácie nejaká nezávislá organizácia?

Celý systém aplikácie eRouška, vrátane podporných webových stránok, je navrhnutý plne v súlade s GDPR. Kód aplikácie je ako open-source voľne k dispozícii (Android, iOS) a prešiel auditom nezávislých vzdelávacích inštitúcií.

Ďalšie informácie nájdete v  Informáciách o spracovaní osobných údajov v rámci aplikácie eRouška 2.0 .

Môže ma niekto pomocou aplikácie eRouška sledovať?

Nie. Aplikácia nezbiera údaje o vašej polohe a k uloženým dátam máte prístup iba vy. Samotné údaje, ktoré aplikácia po vašom súhlase odosiela, nemôžu byť použité k vášmu sledovaniu. Každá eRouška navyše mení z dôvodu bezpečnosti a ochrany súkromia užívateľov pravidelne svoje vysielané ID, aby nebolo ľahké ho odchytiť a nejako zneužiť.

Aplikácia automaticky ukladá iba informácie typu: 31. 3. 2020 v 12:15 bola zaznamenaná aplikácie s identifikátorom ID 29091 so silou signálu −56 dBm.

Je možné overiť, že aplikácia nezaznamenáva moju polohu?

Áno. Aplikácia eRouška je publikovaná s otvoreným zdrojovým kódom (Android, iOS), takže znalý človek môže ľahko overiť, že údaje o polohe aplikácie naozaj nezbiera.

Zdrojové kódy aplikácie eRouška preverujú nezávislé autority , ktoré kontrolujú, že aplikácia:

 • nesleduje polohu
 • sama automaticky dáta s identifikátormi nikam neposiela

Je možné identifikátor aplikácie (ID) používateľa spárovať s konkrétnou osobou?

Aplikácia eRouška 2.0 nepracuje s osobnými údajmi . Vygenerované anonymné ID eRoušky sa medzi aplikáciami a servermi prenášajú výlučne po chránenom komunikačným protokolom, ktorý spoločne vyvinuli spoločnosti Apple a Google. K identifikátorom nemajú prístup ani používatelia, ani vývojári, ani iná autorita.

Kto má (môže mať) prístup k mojim údajom?

K zaznamenaným údajom o stretnutí nemá v eRouške 2.0 prístup užívateľ, ani nikto iný. Dôvodom je, že aktuálna verzia aplikácie používa Apple / Google protokol, ktorý k zaznamenaným dátam neposkytuje prístup ani užívateľom, ani vývojárom a správcom. Dáta (anonymné identifikátory nakazených) sa prenášajú na server a odtiaľ do ostatných eRoušiek šifrovane a vyhodnocujú sa až na koncových zariadeniach automatizovane za účelom zobrazenia prípadných upozornení o rizikovom kontakte. Zo servera aj zo zariadení sa dáta mažú automaticky po 14 dňoch.

Ako dlho do minulosti sú dáta k dispozícii? Kedy a ako prebieha ich mazanie?

V aplikácii eRouška sa uchovávajú dáta zaznamenané za posledných 14 dní, staršie záznamy sa automaticky odmazávajú. Pokiaľ na výzvu pracovníka hygieny udelíte súhlas so spracovaním a odošlete identifikátory z telefónu na server, zostanú tam 14 dní a potom dôjde k ich zmazaniu. Dáta môžete zo svojho zariadenia zmazať v Nastaveniach Exposure Notification - konkrétny postup záleží od typu a verzii operačného systému. Informácie o správcoch a spracovateľoch údajov nájdete v  Informáciách o spracovaní osobných údajov v rámci aplikácie eRouška .

Môžem si používanie aplikácie kedykoľvek rozmyslieť? Môžem zmazať dáta, ktoré odošlem na spracovanie?

Aplikáciu môžete kedykoľvek odinštalovať. Vygenerované a zaznamenané kľúče (záznamy stretnutí) môžete zo svojho zariadenia zmazať v Nastaveniach Exposure Notification - konkrétny postup záleží od typu a verzie operačného systému. Na zariadeniach so systémom Android v súčasnej implementácii dôjde pri odinštalovaní aplikácie eRouška tiež k zmazaniu zaznamenaných kľúčov (identifikátorov). Na iPhonoch sa zaznamenané kľúče odinštalovaním eRoušky neodstránia. Údaje odoslané na server sa zmažú automaticky po 14 dňoch.

V eRouške verzia 1.x môžete zmazať telefónne číslo (zrušiť registráciu), ktoré ste poskytli pri aktivácii aplikácie. Historicky pridelené identifikačné čísla (ID) vašej eRoušky však zostanú ešte 30 dní zaznamenané v eRouškách ostatných užívateľov, ktorí vás v predošlých dňoch stretli. Tieto ID ale nebude na základe ostatných údajov z aplikácie eRouška naďalej možné priradiť k žiadnemu telefónu, telefónnemu číslu ani osobe.

Čo sa deje s dátami po vymazaní aplikácie z mobilu?

Keď zmažete aplikáciu z telefónu alebo tabletu s OS Android, dôjde tiež k zmazaniu zaznamenaných kľúčov (identifikátorov). Na iPhonoch sa vygenerované a zaznamenané kľúče (záznamy stretnutí) odinštalovaním eRoušky neodstránia, zostanú uložené na úrovni operačného systému za posledných 14 dní. Zmazať ich môžete v Nastaveniach Exposure Notification - konkrétny postup záleží od typu a verzie operačného systému. Ak aplikáciu znova nainštalujete, začnú sa zbierať a do telefónu ukladať úplne nové dáta.

Kde nájdem zdrojový kód aplikácie?

Aplikácia eRouška je publikovaná s otvoreným zdrojovým kódom (Android, iOS).

Najčastejšie problémy

Základné odporúčania pri riešení problémov s aplikáciou

Ak vám aplikácia zobrazuje chybovú hlášku, skontrolujte prosím najskôr, či máte nainštalované aktualizácie operačného systému ( postup aktualizácie Androidu , postup aktualizácie iOS ) a nepoužívate ich beta verziu.

Ďalej prosím skontrolujte v obchode Google Play (Android) alebo App Store (iOS) , či nie je pre eRoušku dostupná nová aktualizácia.

Odporúčame tiež povoliť automatické aktualizácie aplikácie eRouška:

 • Postup pre Android tu: Spustite aplikáciu Obchod Google Play, kliknite na ponuku Moje aplikácie a hry → Vyberte aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať → kliknite na ikonu možností a kliknite na Aktivovať automatické aktualizácie.
 • Postup pre iOS tu: na iPhone prejdite do Nastavenia → [vaše meno] → iTunes a App Store. Potom zapnite voľbu Aktualizácia aplikácií.

Nie je možné aktivovať eRoušku. / Android: Chyba aktivácie 17 (Exposure Notification API nie je k dispozícii) / iOS: Kód chyby: 3

Na vyriešenie chyby na Android zariadení, skúste, prosím, postupovať takto:

 1. Skontrolujte, či ste hlavný užívateľ zariadenia, či máte v telefóne služby Play a či je k dispozícii Nastavenia → Google → Oznámenia o možnom kontakte (COVID-19 Exposure Notifications) .
 2. Odinštalujte eRoušku.
 3. Vymažte vyrovnávaciu pamäť a dáta v Google Play Services a Obchode Play (postup tu, pozri kroky 2 a 3 ).
 4. Nainštalujte eRoušku a opäť zapnite Oznámenia o možnom kontakte COVID-19 .

Pre vyriešenie chyby na iPhonu, skúste, prosím, postupovať takto:

 1. Skontrolujte, či nie je k dispozícii aktualizácia iOS a či nie ste zapojení do beta testovania iOS.
 2. Odinštalujte eRoušku.
 3. Ak je Nastavenia → Oznámenie o kontaktoch s nákazou (alebo Zaznamenávanie kontaktov s COVID-19) vypnuté, zapnite ho prosím prepínačom.
 4. Nainštalujte eRoušku a opäť zapnite Oznámenie o kontaktoch s nákazou .

Ak sa vám aj napriek aktualizácii systému, aplikácie a uvedených krokov naďalej objavuje chyba aktivácie, je bohužiaľ možné, že vaše zariadenie ešte nepodporuje Bluetooth LE (Low Energy Advertising), nepodporuje Bluetooth Multiple Advertisement, nie je autorizované Googlom na Exposure Notifications alebo vôbec nemá Exposure Notifications API.

Na iPhone zobrazuje eRouška na domovskej obrazovke dátum poslednej aktualizácie starší ako 24 hodín.

Ide len o vizuálnu chybu. Stačí aplikáciu eRouška ručne ukončiť ( postup tu ) a znova spustiť. Ak by sa dátum napriek tomu neaktualizoval, pošlite nám prosím z Kontaktov v eRouške e-mail s diagnostickými dátami na info@erouska.cz .

Na iPhone sa eRouška pozastavila a nejde znova spustiť.

Tento problém postihuje niektorých užívateľov iPhonov po update iOS. Skúste prosím eRoušku odinštalovať a znova nainštalovať. Na iOS neprídete o zaznamenané dáta, zostávajú uložené na úrovni systému.

Čo robiť, keď po obnove iPhonu zo zálohy iCloudu / prechode na nový iPhone eRouška prestala fungovať?

Na iOS 14.0 a 14.1 existuje v súčasnosti chyba, ktorá pri obnove dát zo zálohy vypne v Nastaveniach telefónu Oznámenie o kontaktoch s nákazou (Exposure Notification), ktoré eRouška potrebuje na svoje fungovanie.

Na opravu prosím skúste niektorý z týchto postupov:

 1. V Nastaveniach telefónu → Oznámenie o kontaktoch s nákazou → Vypnúť oznámenia kontaktov s nákazou. Otvoriť eRoušku a znovu potvrdiť vyžiadané povolenia.
 2. Zmazať eRoušku, znova ju nainštalovať a aktivovať.
 3. Znovu nastaviť náš región ako aktívny: V Nastaveniach → Oznámenie o kontaktoch s nákazou → Žiadna aktívna oblasť → Zvoliť náš región v sekcii autorizovaných regiónov → ťuknúť na Nastaviť ako aktívna oblasť . Spustiť znova eRoušku.

Na iPhone sa zobrazuje upozornenie: Zmenila sa oblasť oznámenia o kontaktoch s nákazou.

Skúste prosím vypnúť prepínač v Nastavenia → Oznámenie o kontaktoch s nákazou → Upozornenie na dostupnosť.

Zobrazilo sa mi upozornenie na možné stretnutie s nakazeným, ale eRouška po otvorení ukazuje, že nezaznamenala nikoho nakazeného v mojom okolí.

Ak vás prekvapilo oznámenie s červenou ikonkou vírusu a textom Oznámenie o možnom kontakte (Android) alebo Zaznamenanie kontaktov (iOS), nemusíte sa obávať. Ide len o systémové oznámenia Androidu a iOS, na ktoré nemá eRouška vplyv. Ako vyzerá skutočné oznámenie eRoušky nájdete na tomto obrázku.

Ak by ste mali rizikový kontakt s nakazenou osobou, zistíte to priamo na hlavnej obrazovke eRoušky.

Ak ste predtým skutočne videli rizikové stretnutie priamo v eRouške, odkiaľ zmizlo, je možné, že aktualizáciou aplikácie pre Android došlo k úprave parametrov vyhodnotenia rizikového kontaktu a teraz už eRouška nepovažuje dané stretnutie za rizikové.

Na iPhone eRouška pri odoslaní dát zobrazuje chybu 401 alebo 500.

Skúste, prosím, eRoušku zmazať a znova nainštalovať z App Store. Na iOS neprídete o zaznamenané dáta, pretože zostávajú uložené na úrovni systému. Ak by medzitým platnosť overovacieho SMS kódu vypršala, napíšte nám prosím na info@erouska.cz , uveďte číslo chyby, celé meno a tel. číslo. Zašleme vám nový kód.