Pomoc eRoušky v boji s pandemií je u konce

Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo o pozastavení provozu aplikace od konce října 2021.

Z dlouhodobého pohledu eRouška nepřímo pomohla zvládání epidemie tím, že varovala více než 400 tisíc uživatelů na potenciální riziková setkání a doporučila jim pravidla bezpečného chování. Tím významně přispěla k omezení šíření nákazy a zvládáni epidemie*. Po napojení na evropskou federační bránu eRouška komunikovala s obdobnými aplikacemi jiných států EU a hlídala rizikové kontakty i s cizinci v ČR i v cizině.

Děkujeme všem, kteří se stali součástí sítě 1,7 milionu lidí, a pomohli tak chránit své okolí.

K okamžiku vypnutí mělo podle odhadu eRoušku aktivní zhruba půl miliónu uživatelů. Informaci o nákaze do ní ale vkládaly už jen jednotky nebo malé desítky uživatelů denně. Využívání se významně nezměnilo ani s růstem počtu nakažených v září a říjnu. Hlavní příčinou je pravděpodobně to, že podstatná část uživatelů eRoušky (technologicky gramotní uživatelé, kteří mají zájem pomoci chránit veřejné zdraví) už je očkovaná. Trasování už dávno není jediným nástrojem zvládáni epidemie, kromě plošných opatření a očkování máme i další technické nástroje, vhodné pro aktuální situaci, jako jsou O-T-N (očkování, test, prodělaná nemoc) certifikáty a aplikace Tečka a čTečka.

* Pozn.: Ve zhruba stejném období od října 2020 do srpna 2021 bylo mechanismem telefonního trasování posláno do karantény cca 1,7 miliónu rizikových kontaktů. 400 tisíc varovaných potenciálních kontaktů bylo tedy významným doplňkem telefonního trasování.

Co bude dál s eRouškou a zaznamenanými daty?

Od konce října 2021 eRouška přechází do „neaktivní“ verze. Pokud ji ponecháte nainstalovanou v telefonu, nebude běžet na pozadí a konzumovat baterii a bude zabírat minimum místa. Deaktivovaná eRouška bude mít zapnutou podporu push zprav, abychom vás případně v budoucnosti mohli informovat o dalším osudu eRoušky. Nasbíraná data o setkáních v Apple/Google Exposure Notification API ve vašem telefonu se smažou automaticky do dvou týdnů od vypnutí aplikace / deaktivace funkce Oznámení o kontaktu. Data můžete také kdykoliv smazat ručně.

Nastavení serverů je zdokumentováno a zálohováno. Všechna agregovaná anonymizovaná data uživatelů byla smazána k 31. 10. 2021. Zdrojové kódy eRoušky (mobilní i serverová část) jsou licencovány jako open-source a jsou volně dostupné na https://github.com/covid19cz.

Pokud by budoucí epidemiologická situace vyžadovala opětovné zprovoznění aplikace, může NAKIT vydat aktualizaci, která uživatelům umožní opět eRoušku aktivovat.

Jak mám postupovat, když mi aplikace zobrazila upozornění na rizikové setkání s nakaženým uživatelem?

Pokud máte příznaky nákazy (například zvýšenou teplotu, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, náhlou ztrátu čichu a chuti), telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. V případě, že je váš stav opravdu akutní, volejte rychlou záchrannou službu 155, případě linku integrovaného záchranného systému 112. Uvedené příznaky se mohou objevit 2 až 14 dní po rizikovém setkání.

Pokud nemáte žádné příznaky, chovejte se prosím zodpovědně:

 • Noste roušku či respirátor přes ústa a nos.
 • Často a důkladně si myjte ruce vodou a mýdlem či používejte dezinfekci.
 • Pravidelně dezinfikujte vlastní předměty (např. mobilní telefon).
 • Kašlejte a kýchejte do kapesníku či rukávu.
 • Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte.
 • Vyhýbejte se zbytečnému shromažďování a dodržujte bezpečný odstup od ostatních (přibližně 2 metry).

Pokud po notifikaci eRoušky máte vážné podezření na rizikové setkání, kontaktujte svého praktického lékaře a řiďte se jeho pokyny. Je také možné, že vás bude v blízké době kontaktovat pracovník hygienické služby na základě epidemiologického šetření s konkrétním nakaženým. V takovém případě postupujte podle pokynů hygienické služby.

Pokud by se v průběhu 14 dní od rizikového setkání váš zdravotní stav zhoršil a objevily se u vás příznaky onemocnění COVID-19, kontaktujte svého praktického lékaře.

Jak mám postupovat, když mám pozitivní výsledek testu na COVID-19 nebo mi přišla SMS eRoušky s ověřovacím kódem?

Jestliže vám přišla SMS z laboratoře s pozitivním výsledkem testu na COVID-19, měla by vám do několika hodin přijít také SMS eRoušky s ověřovacím kódem pro odeslání dat. SMS eRoušky se odesílají automatizovaně po zapsání výsledku testů do informačního systému. Okamžik, kdy laboratoř předá výsledky do informačního systému, nedokážou automatizované procesy Chytré karantény ovlivnit.

Jakmile vám přijde SMS eRoušky s ověřovacím kódem, postupujte prosím podle tohoto návodu. Uvedený postup vám umožní anonymně informovat ostatní uživatele o případném rizikovém setkání. Děkujeme.

Máte pozitivní test a nepřišla vám SMS eRoušky? Napište si o nový kód na info@erouska.cz.

To budu muset pokaždé automaticky do karantény nebo na testy, když aplikace zahlásí, že jsem byl v kontaktu s někým nakaženým?

Ne, aplikace eRouška je plně anonymní, její použití je zcela dobrovolné a upozornění na možný rizikový kontakt s nakaženým není důvod pro nařízení karantény. Pokud u někoho test potvrdí nákazu, kontaktuje ho hygienická stanice, aby zjistila, s kým byl v posledních dnech v rizikovém kontaktu, a mohla tak omezit další šíření. Když tento člověk používá aplikaci eRouška, může kontaktovat i ty, které nezná, protože s nimi třeba cestoval v autobuse. Zadáním unikátního kódu může poslat upozornění všem ostatním uživatelům aplikace eRouška, se kterým byl v epidemiologicky rizikovém kontaktu.

V okamžiku, kdy vás aplikace upozorní, že jste se setkali s osobou, u které bylo prokázané onemocnění COVID-19, byste měli postupovat podle zobrazených doporučení a v případě zdravotních potíží bez prodlení kontaktovat svého praktického lékaře.

Pozná eRouška, když poruším lékařem nařízenou karanténu nebo třeba pojedu na chatu?

Aplikace nesleduje vaši polohu, není to její účel a ani pro to není navržena. Nepozná tedy, zda jste porušili karanténní opatření nebo kam jste odjeli. Má naopak pomoci k tomu, aby v karanténě byly pouze osoby s diagnostikovaným onemocněním nebo s vážným podezřením nákazy.

Může mi eRouška místo lékaře vystavit neschopenku? Je upozornění na možné rizikové setkání důvod pro pracovní neschopnost?

Nemůže, není. Pokud vám eRouška zobrazila varování, postupujte podle zobrazených doporučení. Upozornění na možný rizikový kontakt nijak nenahrazuje zprávu od vašeho lékaře nebo laboratoře, která vyhodnotí váš test na COVID-19. Pouze lékař vám může vystavit platné dokumenty, které předložíte svému zaměstnavateli.

Proč je eRouška potřeba? Dokáže mě vůbec efektivně chránit před nákazou?

Jedním z úkolů eRoušky je zastavit další šíření nákazy tím, že pomáhá co nejdříve izolovat potenciálně nakažené osoby od ostatních. To také pomáhá předcházet nutnosti zavádět plošná opatření, která mají negativní dopad na společnost a ekonomiku ČR. Aplikace na podobném principu fungují i v dalších státech a jsou účinným prostředkem v boji proti šíření nemoci COVID-19.

Aplikace eRouška 2.0 je doplňkovou aplikací Chytré karantény – systému ministerstva zdravotnictví. Prostřednictvím technologie Bluetooth se eRouška spojuje s dalšími eRouškami v nejbližším okolí a ukládá jejich anonymní identifikátory. Pokud test u člověka prokáže nákazu COVID-19, přijde mu automaticky ověřovací SMS kód, který mu umožní z aplikace odeslat své anonymní identifikátory do ostatních eRoušek. Aplikace ostatních uživatelů pak podle epidemiologického modelu* co nejpřesněji vyhodnotí, jestli tito uživatelé přišli s nakaženým do kontaktu dost blízko a na dostatečně dlouhou dobu, aby bylo nutné je prostřednictvím notifikace v mobilu varovat a směřovat k dalšímu vyšetření. eRouška 2.0 tedy pomáhá co nejefektivněji informovat další potenciální přenašeče viru a urychlit jejich testování. Tím se sníží počet infikovaných ve společnosti i riziko další infekce.

* Blíže než 2 metry po dobu delší než 7 minut.

Co když někdo nepřizná, že je nemocný?

I to se může stát. Věříme však, že uživatelé eRoušky chtějí aktivně pomáhat se zastavením dalšího šíření nákazy a aplikaci využijí, aby mohli co nejdříve varovat osoby, se kterými přišli do rizikového kontaktu. Záměrné šíření COVID-19 je v ČR považováno za trestný čin.

Má smysl si eRoušku instalovat, když ji nebude používat dost lidí?

Právě proto byste neměli váhat. Čím více nás bude eRoušku používat, tím lepší vytvoříme síť, která nás bude vzájemně chránit a varovat před rizikem. Pomozte nám i vy. Instalací aplikace se můžete aktivně zapojit do boje proti COVID-19. O aplikaci můžete říct i lidem ve svém okolí, případně jim s jejich souhlasem pomoci s instalací.

Jak se eRouška liší od jiných podobných aplikací?

eRouška používá technologii Bluetooth, kterou je vybavená většina chytrých mobilních zařízení v Česku. Díky tomu funguje i v budovách, podzemních parkovištích nebo v metru. Aplikace je navržená tak, aby nesbírala informace o vaší poloze (např. přes GPS). Pouze anonymně zjišťuje, se kterými dalšími uživateli aplikace jste přišli do bližšího kontaktu. Jako jediná v ČR může oficiálně používat Apple/Google protokol, který garantuje bezpečnost aplikace na platformách Android a iOS a snižuje spotřebu baterie.

Co je to chytrá karanténa? Jakou v ní hraje roli eRouška?

Jde o soubor chytrých opatření, která chrání lidi před nákazou a ekonomiku před kolapsem. Místo toho, aby byla v karanténě celá země, chytrá karanténa usnadňuje dohledávání, testování a izolaci pouze nemocných a z nemoci důvodně podezřelých lidí.

Konkrétně jde o systém řízení v oblastech předpovědi vývoje, podpory rozhodování, aktivního vyhledávání kontaktů, testování vč. řízení kapacit odběrových míst, laboratoří, řízení karantén a souvisejícího materiálního a IT zabezpečení ke zvládnutí pandemie onemocnění COVID-19. Chytrá karanténa 2.0 je označením pro přechod projektu pod Ministerstvo zdravotnictví, které bude díky novým nástrojům umět do budoucna kdykoliv velmi rychle reagovat na jakékoliv epidemie.

Aplikace eRouška je jeden z nástrojů, které vznikly na podporu chytré karantény. Pomocí technologií – eRoušky – můžeme aktivně upozornit rizikové jedince, kteří se setkali s nakaženým, aby zvýšili hygienická opatření, zvážili dobrovolnou karanténu, případně při pociťování příznaků kontaktovali obvodního lékaře. Díky těmto krokům věříme, že se podaří zmírnit šíření nákazy a ušetřit zdravotnictví fatálního přetížení.

Fungování eRoušky

Jak eRouška zaznamenává a zpracovává data o setkáních uživatelů?

Chytrý telefon s aplikací eRouška zaznamenává přes Bluetooth LE anonymní identifikátory (ID) z jiných zařízení s touto aplikací. Informaci o „setkání“ a jeho délce ukládá do své vnitřní paměti.

V případě, že budete mít pozitivní výsledek testu na COVID-19, přijde vám jednorázový SMS kód. Zadáte jej do aplikace (postup zde), a tím umožníte odeslání svých anonymních identifikátorů na server, odkud si je stáhnou ostatní eRoušky k vyhodnocení. Algoritmus v aplikaci každého uživatele na základě epidemiologického modelu automatizovaně vyhodnotí sesbíraná data – porovná identifikátory se všemi zaznamenanými setkáními. V případě rizikového kontaktu zobrazí upozornění, že hrozí nákaza kvůli setkání s pozitivně testovanou osobou, a doporučí další postup.

Podrobné informace o sběru a zpracování dat naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v aplikaci eRouška 2.0.

Jak eRouška vyhodnocuje rizikové setkání?

Původně epidemiologové stanovili jako rizikový kontakt jako setkání, které je ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu alespoň 15 minut. Agresivnější šíření nových mutací koronaviru však ukazuje, že k nákaze stačí i kratší kontakt.

Na vyšší agresivitu šíření mutací reagujeme po konzultacích postupu s Apple/Google a ostatními zeměmi EU postupným uvolňováním parametrů vyhodnocení rizikového kontaktu. Změny parametrů probíhají už od začátku března, průběžně vyhodnocujeme jejich vliv na počet nalezených kontaktů. Prozatím upravujeme zejména parametry odpovídající délce setkání, aktuálně jde přibližně o 7 minut.

Aplikace eRouška se snaží parametry vzdálenosti a času setkání vyhodnocovat co nejpřesněji dostupnými technologiemi. Vzdálenost mezi uživateli, respektive jejich telefony, se odhaduje na základě síly signálu Bluetooth. Doba setkání se posuzuje podle měřicích oken – telefon v několikaminutových intervalech zjišťuje, zda jsou v okolí jiné telefony s eRouškou.

Přesnost měření výše uvedených parametrů má proto technická omezení. Čím větší vzdálenost a čím kratší kontakt, tím obtížnější je jeho přesné vyhodnocení. Uvolňování parametrů vyhodnocení tak zvyšuje pravděpodobnost falešných pozitivit a falešných negativit.

Vyšší přesnosti měření lze dosáhnout častějším vysíláním a zaznamenáváním dalších zařízení s eRouškou v okolí. To se bohužel promítne do vyšší spotřeby baterie. Algoritmy měření nastavují Apple a Google ve svém Exposure Notification protokolu, na kterém je eRouška postavená. Vývojáři eRoušky mohou pouze částečně upravovat některé parametry a provádět doplňující filtrování výsledků. Bližší vysvětlení najdete v sekci Způsob vyhodnocení.

Jak eRouška reaguje na nové varianty/mutace viru?

Nové varianty virů, které se objevily od počátku pandemie, průběžně zkoumají odborníci z pohledu infekčnosti a dopadů na zdraví. Proto jsou vývojáři eRoušky v úzkém kontaktu s úřady i se společnostmi Apple a Google, které poskytují protokol pro vyhodnocování kontaktů s nákazou, aby v případě změny rizika infekce na základě nových poznatků mohli upravit algoritmus pro výpočet v aplikaci.

Nemůže se stát, že eRouška mylně vyhodnotí kontakt s jinou osobou, která je například vedle v autě na křižovatce, za dveřmi nebo tenkou zdí?

Aplikace eRouška funguje na principu měření síly signálu mezi dvěma zařízeními. Technicky proto nelze vyloučit nepřesný odhad vzdálenosti a mylnou detekci rizikového setkání. Technická omezení, rizika používání aplikace a postup vyhodnocování setkání popisujeme na stránce Spolehlivost vyhodnocení rizikového kontaktu a v sekci Technické podmínky v Podmínkách zpracování.

Pro vyhodnocení kontaktu jako rizikového je kromě vzdálenosti (do 2 m) relevantní též délka kontaktu (v řádu minut) – např. zastavení na semaforech na 1–2 minuty je tedy nevýznamné.

Zobrazilo se mi upozornění na možné setkání s nakaženým, ale eRouška po otevření ukazuje, že nezaznamenala nikoho nakaženého v mém okolí.

Pokud vás překvapilo oznámení s červenou ikonkou viru a textem Oznámení o možném kontaktu (Android) nebo Zaznamenání kontaktů (iOS), nemusíte se obávat. Jde pouze o systémové oznámení Androidu a iOS, na které nemá eRouška vliv. Jak vypadá skutečné oznámení eRoušky najdete na tomto obrázku.

Pokud byste měli rizikový kontakt s nakaženou osobou, zjistíte to přímo na hlavní obrazovce eRoušky.

Pokud jste předtím skutečně viděli rizikové setkání přímo v eRoušce, odkud zmizelo, je možné, že aktualizací aplikace pro Android došlo k úpravě parametrů vyhodnocení rizikového kontaktu a nyní už eRouška nepovažuje dané setkání za rizikové.

Takže všichni budou vědět, že mám COVID-19?

Nebudou. Pokud onemocníte, vaše totožnost je známá jen a pouze pracovníkovi hygienické stanice. Osoby, kterým se zobrazí upozornění na možný rizikový kontakt, se nedozví, kdo ani kde je mohl nakazit. Aplikace zobrazuje pouze obecnou informaci o rizikovém setkání s nakaženým, den setkání a další doporučený postup. Vaše identita je ochráněna.

Byl jsem na testech na COVID-19, ale stále mi nepřišla SMS s ověřovacím kódem do eRoušky. Za jak dlouho ji mám čekat?

Nejprve by vám měl přijít výsledek testu v SMS od testovací laboratoře. Ta výsledky současně odesílá do centrálního informačního systému Ministerstva zdravotnictví. Poté, co se informace z informačního systému propíšou do systému hygieny, se odesílají automatické SMS eRoušky s ověřovacími kódy. Pokud laboratoř nestihne předat výsledky do informačního systému ve stejný den, může vám SMS s ověřovacím kódem přijít až následující den.

Zkontrolujte prosím, jestli info SMS eRoušky nezablokoval omylem systém jako spam

 • Android: V aplikaci Zprávy klepněte na ikonu možností (tři tečky) a dále na Spam a zablokované konverzace (případně na tři tečky → Nastavení → SIM → Spam). Pokud je zde SMS eRoušky, klepněte na Není spam.
 • iPhone: Přejděte do Nastavení → Zprávy → Zablokované kontakty. Zde můžete spravovat seznam blokovaných kontaktů a telefonních čísel. Dále prosím zkontrolujte, zda nefiltrujete neznámé odesílatele Nastavení → Zprávy → Neznámé a spam.

Pokud vám SMS eRoušky nepřišla ani následující den poté, co vám přišla SMS s pozitivními výsledky z laboratoře, pošlete nám na info@erouska.cz žádost o nový SMS kód. Uveďte prosím tyto informace:

 • celé jméno, které jste uvedli na žádance o test,
 • tel. číslo, které jste uvedli na žádance o test,
 • datum výsledku testů,
 • odběrové místo / laboratoř, ze které vám přišly výsledky testu,
 • typ testu (PCR/antigen).

Přijde mi SMS s kódem do eRoušky, když mám pozitivní antigenní test na COVID-19?

Pokud máte pozitivní výsledek antigenního testu a máte příznaky COVID-19 (uvádíte v žádance), přijde vám SMS s kódem do eRoušky stejně jako v případě pozitivního PCR testu.

V případě, že máte pozitivní výsledek antigenního testu, ale nepociťujete příznaky, půjdete na PCR test. Na základě pozitivního výsledku PCR testu by vám přišla SMS s kódem do eRoušky. V případě negativního PCR testu neodesíláte data z eRoušky.

Ve kterých státech EU můžu eRoušku používat? Jak funguje spolupráce se zahraničními aplikacemi?

Evropská komise vyvinula centrální bránu EFGS pro bezpečnou výměnu informací („brána pro zajištění interoperability“). Tato brána umožňuje aplikaci eRouška přijímat a předávat si varování se zapojenými trasovacími aplikacemi používanými v jednotlivých státech EU. Podrobné informace o bráně jsou k dispozici na webu Evropské komise v dokumentu Koronavirus: brána EU k zajištění interoperability aplikací pro vysledování kontaktů a varování – otázky a odpovědi.

Chcete-li zobrazit další informace o zapojených státech a nastavení, klepněte na hlavní obrazovce aplikace na Cesty do zahraničí, kde můžete funkci zapnout/vypnout a níže vidět seznam zapojených států. Oficiální aktuální seznam zapojených států EU najdete na webu Evropské komise.

Používá eRouška Apple/Google API?

Nová verze – eRouška 2.0 pro Android i iOS již používá Apple/Google Exposure Notification API. Nezapomeňte proto prosím aplikaci eRouška aktualizovat v Google Play (Android) nebo App Store (iOS) a znovu aktivovat.

Co je to Apple/Google Exposure Notification API (protokol)?

Společnosti Apple a Google společně vyvíjejí technologie, díky kterým mohou veřejné zdravotní instituce (u nás MZČR) vyvíjet národní aplikace pro trasování rizikových kontaktů s osobami s onemocněním COVID-19.

Konkrétně jde například o rozhraní, které daným aplikacím (u nás eRouška) umožňuje spolehlivě přistupovat k systémovým prostředkům Android a Apple zařízení za účelem zaznamenání setkání – zejména využívat Bluetooth LE pro ověření kontaktu a běžet na pozadí bez potřeby dalších nastavení aplikace nebo operačního systému. Šifrovaný komunikační protokol pak zajišťuje zabezpečený přenos aktuálních seznamů identifikátorů nakažených uživatelů mezi trasovacími aplikacemi za účelem vyhodnocení rizikových setkání a včasného zobrazení notifikace.

Bližší informace naleznete přímo na webových stránkách společností Apple (anglicky)Google (česky).

Kde v eRoušce najdu informace o zaznamenaných setkáních?

Aplikace eRouška 2.0 je postavená na Apple/Google Exposure Notification protokolu, který zajišťuje zabezpečené zaznamenávání a vyhodnocení setkání. Z bezpečnostních důvodů však neposkytuje aplikaci přímý přístup k datům o zaznamenaných setkáních.

Zda aplikace funguje správně, se dozvíte na její hlavní obrazovce. Informace o všech zaznamenaných setkáních s nakaženými uživateli jsou uložená na úrovni systému. Tato setkání však nemusela být riziková. Naleznete je v Nastavení:

 • Android: Nastavení → Google → Oznámení o možném kontaktu COVID-19 → klepnout na tři tečky vpravo nahoře → Kontrola kontaktu
 • iOS: Nastavení → Kontakty s nákazou → Stav protokolování kontaktů s nákazou → Kontroly kontaktů

Co znamenají jednotlivé záznamy v Nastavení → Kontrola kontaktů?

Protokolování kontaktů s nákazou ukazuje, kolik klíčů od nakažených uživatelů se stáhlo do vašeho telefonu ze serveru a kolik z nich odpovídá klíčům, které váš telefon zaznamenal.

Kontroly kontaktů: Zde jsou data a časy jednotlivých stažení klíčů ze serveru za poslední dva týdny. Pro další kontrolu je potřeba otevřít jednotlivé záznamy.

iOS: Poskytnuté klíče: Jde o počet klíčů od pozitivně testovaných uživatelů. Tyto klíče si váš v telefon v daném datu stáhl pro kontrolu možných kontaktů s nakaženými uživateli.

iOS: Nalezené klíče: Jde o počet shod mezi staženými klíči a těmi, které zaznamenal váš telefon ve svém okolí. Pokud je číslo vyšší než 0, tak jste se setkali s nakaženým uživatelem. To však ještě neznamená, že nutně muselo jít o rizikové setkání.

Android: Počet klíčů: Jde o počet klíčů od pozitivně testovaných uživatelů. Tyto klíče si váš v telefon v daném datu stáhl pro kontrolu možných kontaktů s nakaženými uživateli.

Android: Počet výsledků: Jde o počet shod mezi staženými klíči a těmi, které zaznamenal váš telefon ve svém okolí. Pokud je číslo vyšší než 0, tak jste se setkali s nakaženým uživatelem. To však ještě neznamená, že nutně muselo jít o rizikové setkání.

Časová značka: Datum a čas, kdy ke kontrole došlo. Nejde však o čas rizikového setkání (ten není k dispozici kvůli ochraně soukromí uživatelů).

Zdroj dat: Aplikace, která zajišťuje kontrolu a vyhodnocení rizikových setkání.

Hašovací kód: Kontrolní součet souboru obsahujícího stažení klíče nakažených uživatelů. Dokud se obsah souboru nezmění, tak se nezmění ani kontrolní součet během příslušného dvoutýdenního období.

Jak zjistím, že eRouška funguje na pozadí? Proč na Androidu nevidím ikonku eRoušky v záhlaví?

Notifikační ikonu jsme odstranili, protože zaznamenávání a vyhodnocování setkání již zajišťuje přímo Apple/Google protokol na úrovni operačního systému. Samotná aplikace eRouška se pak stará o stahování klíčů (identifikátorů) nakažených uživatelů 1–2× denně a nemusí běžet permanentně na pozadí.

Že je aplikace aktuální, zjistíte na její hlavní obrazovce. Stahování klíčů nakažených pak můžete ověřit v Nastavení telefonu:

 • Android: Nastavení → Google → Oznámení o možném kontaktu COVID-19 → klepnout na tři tečky vpravo nahoře → Kontrola kontaktu
 • iOS: Nastavení → Kontakty s nákazou → Stav protokolování kontaktů s nákazou → Kontroly kontaktů

Proč se liší datum a čas „Poslední aktualizace dat“ na hlavní obrazovce eRoušky a data a časy „Kontroly kontaktů“, které vidím v Nastavení telefonu?

Aplikace eRouška ukazuje na hlavní obrazovce datum a čas posledního úspěšného pokusu o kontrolu nových klíčů (identifikátorů) nakažených uživatelů na serveru. V Nastavení telefonu se zobrazují pouze data a časy, kdy byly naposledy nové klíče nalezeny a vyhodnoceny v telefonu.

Klíče nakažených uživatelů se do telefonu stahují 1–2× denně.

Proč v eRoušce nevidím konkrétní čas rizikového setkání?

Aplikace eRouška je postavená na Apple/Google Exposure Notification protokolu, který zajišťuje zaznamenávání a vyhodnocování setkání na úrovni operačního systému. Apple/Google protokol poskytuje eRoušce přístup pouze k datu rizikového setkání, bližší informace nejsou k dispozici z důvodu co nejvyšší ochrany soukromí uživatelů.

Proč v Kontrole kontaktů v Nastavení telefonu vidím „Nalezené klíče: 0“?

Znamená to, že Apple/Google API ve vašem telefonu nevyhodnotilo v daném datu žádné setkání s nakaženým uživatelem. Jinak řečeno stažené klíče nakažených uživatelů se v daném dni neshodují s žádným ze zaznamenaných klíčů ve vašem zařízení.

Proč v Nastavení telefonu v sekci Kontrola kontaktu vidím u konkrétního data nalezené klíče, ale eRouška mi nezobrazuje žádná riziková setkání?

Počet nalezených klíčů představuje počet zaznamenaných setkání s nakaženými uživateli. Neznamená to však nutně, že tato setkání byla riziková. Pokud setkání s nakaženým uživatelem nebylo rizikové, tak na něj eRouška neupozorňuje. Proto v aplikaci není vidět.

Zobrazilo se mi upozornění/notifikace na rizikové setkání, ke kterému došlo před několika dny. Proč mě eRouška upozornila až teď?

Aplikace eRouška nemůže vyhodnotit riziková setkání a zobrazit upozornění dříve, než uživatel s pozitivním testem na COVID-19 odešle data ze své eRoušky. Pokud se vám dnes zobrazila notifikace, která upozorňuje na rizikové setkání s nakaženým před několika dny, znamená to, že nakažený odeslal data ze své eRoušky až dnes, nejpozději včera. Vaše eRouška si je dnes stáhla a vyhodnotila.

Zobrazilo se mi upozornění/notifikace na rizikové setkání s nakaženým, ale na obrazovce Rizikové setkání vidím více záznamů s různými daty.

Aplikace eRouška vyhodnocuje riziková setkání až poté, co uživatel s pozitivním testem na COVID-19 odešle data ze své eRoušky. Pokud se vám zobrazila pouze jedna notifikace na rizikový kontakt, ale v Rizikových setkáních máte více záznamů, znamená to, že jste se s nakaženým setkali v předchozích dnech vícekrát nebo že v jeden den odeslalo data ze svého telefonu více nakažených uživatelů současně.

Bude eRouška fungovat jako „covid pas“ pro zobrazování výsledků testů a prokázání očkování?

Anonymní charakter aplikace eRouška ji neumožňuje kombinovat s tzv. digitálním zeleným certifikátem (Digital Green Certificate), který pracuje s ověřenou identitou a osobními údaji uživatele – výsledky testů nebo provedeným očkováním proti COVID-19.

Publikuje eRouška nějaké statistiky o používání aplikace?

Statistiky publikujeme ve formátu JSON na adrese stats.erouska.cz. Data mají následující strukturu:

{
 "data": {
  "modified": 1608696001,
  "date": "20201223",
  "activations_yesterday": 2042,
  "activations_total": 1475571,
  "key_publishers_yesterday": 718,
  "key_publishers_total": 39175,
  "notifications_yesterday": 631,
  "notifications_total": 197298
 }
}
 • modified = Unix timestamp vygenerovaných statistik,
 • date = datum vytvoření reportu,
 • activations_yesterday = počet aktivací za předchozí kalendářní den,
 • activations_total = celkový počet aktivací eRoušky,
 • key_publishers_yesterday = počet nakažených lidí, kteří zadali v předchozím dni do eRoušky kód pro odeslání dat,
 • key_publishers_total = celkový počet nakažených lidí, kteří zadali do eRoušky kód pro odeslání dat,
 • notifications_yesterday = počet lidí, kterým se za předchozí den zobrazilo upozornění na rizikové setkání,
 • notifications_total = celkový počet lidí, kterým se zobrazilo upozornění na rizikové setkání.

Zavolání bez parametru zobrazí informace k aktuálnímu datu. Zavolání s parameterem date umožní získat data pro libovolný den od 23. 10. 2020 (za všechny předchozí dny máme pouze agregovaná data). Pomocí parametru date s hodnotou all lze získat všechna data, která rozhraní poskytuje.

Instalace a kompatibilita

Na jakých telefonech aplikace eRouška funguje? Proč jsou nároky vyšší než u eRoušky 1.0?

Pro instalaci aplikace eRouška potřebujete mobilní zařízení s těmito parametry:

 • iPhone s iOS verze 13.5 a vyšší
 • OS Android verze 6.0 a vyšší s Google Play Services (nemá jen malé procento telefonů Huawei a některé telefony s vlastní ROM)
 • Bluetooth LE (Low Energy)

Pokud vaše mobilní zařízení není s eRouškou kompatibilní (nemá potřebné technologie/funkce), Google Play ani Apple App Store vám neumožní aplikaci nainstalovat. Aplikace je dostupná pouze pro některé tablety Android. Není k dispozici pro iPad.

Minimální požadavky na kompatibilitu stanovují společnosti Apple a Google. Vycházejí z požadavků Apple/Google Exposure Notification protokolu, který nová eRouška používá. Na Apple/Google protokol jsme se rozhodli přejít kvůli zajištění fungování eRoušky na iPhonech a kvůli umožnění přeshraniční kompatibility s podobnými aplikacemi dalších evropských států.

Odkud si můžu eRoušku bezpečně stáhnout a nainstalovat?

Aplikace eRouška je dostupná pouze pro:

Je možné aplikaci stáhnout i jinak než z oficiálních aplikačních obchodů? Je k dispozici balíček apk?

Aplikace eRouška 2.0 používá Apple/Google protokol pro zaznamenávání setkání a přenos dat. Proto je také závislá na systémových službách, bez kterých nebude fungovat, a není ji tedy možné instalovat z jiných než oficiálních aplikačních obchodů. Aplikační obchody spolehlivě vyfiltrují podporovaná zařízení.

Vývojáři eRoušky nikdy neposkytují uživatelům odkazy na instalační balíčky APK nebo samotné instalační soubory mimo oficiální aplikační obchody. Pro aplikace nainstalované neoficiální cestou bychom nedokázali garantovat jejich zabezpečení, zajistit jejich aktualizace ani stejnou úroveň uživatelské podpory. Proto prosím nikdy neinstalujte eRoušku z .apk souborů, které jste našli někde na internetu nebo vám je někdo poslal e-mailem. Mohou obsahovat viry, trojské koně nebo jiný závadný obsah.

Můžu používat eRoušku spolu s jinou oficiální trasovací aplikací jiného státu (např. Corona-Warn-App)?

Pokud pobýváte primárně na území ČR, doporučujeme používat eRoušku i pro cesty do zahraničí. Aplikace nyní spolupracuje i s dalšími státy EU.

V ostatních případech můžete mít v telefonu nainstalováno více trasovacích aplikací typu eRoušky, jako jsou Corona-Warn-App, Stopp Corona App, Imunni, Stop Covid ProteGO Safe a další. Pokud však také používají Apple/Google Exposure Notification protokol (platí zejména pro sousední státy ČR), můžete mít v jeden okamžik aktivní pouze jednu z těchto aplikací. Ostatní je potřeba pozastavit. K zaznamenávání setkání v Apple/Google protokolu totiž může mít přístup vždy pouze jedna aplikace.

Funguje eRouška, když mám na mobilu úsporný režim / režim nízké spotřeby / spořič baterie?

iOS: V režimu nízké spotřeby jsou omezené funkce aktualizace aplikací na pozadí a automatické stahování. V tomto režimu eRouška skenuje zařízení ve svém okolí a zaznamenává možné kontakty, avšak nevyhodnocuje riziková setkání.

Android: Spořiče/šetřiče baterie na zařízeních s OS Android mohou do značné míry omezovat běh aplikací na pozadí. Ačkoliv systém oznámení o možném kontaktu s onemocněním COVID-19 nadále funguje, nemusí docházet k vyhodnocování rizikových kontaktů, a tudíž k případnému zobrazení notifikací.

Bude možné používat eRoušku i na chytrých hodinkách či náramcích?

Rozšíření je teoreticky do budoucna možné. Zatím jej ale nezvažujeme zejména proto, že by chytré hodinky či náramek musely podporovat Bluetooth LE (Low Energy) a zejména Apple/Google protokol. Základní Bluetooth bez LE sám o sobě pouze zajišťuje přenos dat, ale neumožňuje měření intenzity setkání uživatelů na základě síly signálu.

Připojení a přenos dat

Musím mít Bluetooth zapnutý neustále?

Ano. Bez zapnutého Bluetooth není možné zjišťovat blízkost dalších zařízení s nainstalovanou aplikací eRouška. Tuto funkci máte zapnutou možná i nyní, například v případě, že používáte bezdrátová sluchátka, připojení v autě, chytrý náramek nebo hodinky. V nastavení Bluetooth vašeho telefonu/tabletu navíc doporučujeme povolit, aby byl viditelný pro všechna zařízení.

Potřebuje aplikace připojení k internetu?

Připojení k internetu je nutné ke stažení (instalaci) a aktivaci eRoušky. Dále je potřeba, aby si eRouška mohla každý den stahovat aktuální seznam anonymních identifikátorů nakažených uživatelů, a zobrazit tak včas případnou notifikací o rizikovém setkání.

Pokud by u vás test potvrdil nákazu COVID-19 a vy byste chtěli anonymně upozornit ostatní na možný rizikový kontakt, bylo by opět potřeba eRoušku připojit k internetu. Do té doby jsou vaše data uložena pouze ve vašem telefonu, odkud se sama odmazávají po 14 dnech. Aplikace využívá připojení k internetu rovněž ke stažení informací o aktuálním vývoji epidemie COVID-19 v ČR, které zobrazuje na stránce Aktuálně.

Jak často si aplikace aktualizuje data z internetu?

Klíče (identifikátory) nakažených uživatelů si eRouška stahuje několikrát denně. Statistiky nakažených osob na obrazovce Aktuálně se aktualizují jednou denně.

Jak velký objem mobilních dat eRouška denně spotřebuje?

V případě zapnutého Upozornění na zahraniční riziková setkání eRouška stahuje také klíče všech nakažených uživatelů z ostatních států EU. Objem stažených dat se v takovém případě může pohybovat až kolem 2 MB denně.

I v případě vypnutého Upozornění na zahraniční riziková setkání eRouška stahuje přibližně 1 MB denně. Nová verze aplikace stahuje nejen klíče nakažených uživatelů eRoušky, ale i klíče nakažených uživatelů z ostatních států EU, kteří ve svých aplikacích uvedli, že cestují do zahraničí, takže je uživatel eRoušky potenciálně mohl potkat i v České republice

Soubory klíčů nakažených uživatelů se stahují postupně, 2–3× denně. Pro porovnání, načtení průměrné stránky zpravodajství vyžaduje 1–5 MB dat. Aplikace nepotřebuje nutně mobilní datové připojení. Data si stáhne sama i na Wi-Fi.

Android: Proč je potřeba mít povolený přístup k GPS/polohovým/lokačním údajům?

Aktualizace pro uživatele Android 11: U nejnovější verze operačního systému Android již nemusíte pro fungování eRoušky povolovat služby určování polohy.

Aplikace eRouška nesbírá a neukládá data z GPS, avšak operační systém Android 10 a starší zahrnuje pod určování polohy také některé služby Bluetooth LE (LE = low energy), který komponenty eRoušky – konkrétně Google Play Services – pro své fungování vyžadují. Proto je nutný souhlas uživatele s přístupem aplikace k polohovým údajům. V iOS tento souhlas nutný není. Proč v telefonu musí být zapnuté určování polohy, vysvětluje Google zde.

Informaci o vaší poloze mohou využívat i jiné aplikace ve vašem zařízení. Pokud chcete zkontrolovat, které aplikace k nim mají přístup, přejděte do nastavení zařízení a vyberte položky Zabezpečení a poloha → Umístění → Oprávnění na úrovni aplikace (případně následujte postup od společnosti Google). Zde můžete jiným aplikacím odepřít oprávnění používat vaši polohu, pokud si nemyslíte, že to potřebují. Protože eRouška toto oprávnění nepotřebuje, nezobrazí se v seznamu.

Kolik zapnutý Bluetooth a aplikace eRouška spotřebují baterie?

Jestliže již nyní používáte telefon se stále zapnutým Bluetooth, spotřeba energie by se neměla výrazněji zvýšit. Pokud Bluetooth nyní běžně nepoužíváte, tak podle výsledků našeho testování s neustále zapnutým Bluetooth a ukládáním dat do aplikace bylo navýšení denní spotřeby energie v řádu jednotek procent. Ve většině případů to je méně než 20 % kapacity baterie za den. Záleží přitom na konkrétním chytrém telefonu, jeho stáří, stylu jeho používání a stavu baterie.

Spotřebu baterie spojenou s použitím aplikace eRouška je ovlivňují dva faktory. Zaprvé samotným během aplikace a zadruhé využitím systémové funkce Oznámení o kontaktech s nákazou, která průběžně zaznamenává setkání s uživateli v okolí. Systémovou funkci zajišťuje OS Android nebo iOS, proto její optimalizace záleží na aktualizacích ze strany společností Apple a Google.

Při interpretaci spotřeby baterie ze statistik v nastavení telefonu berte prosím v potaz, že toto procento odpovídá plnému využití vašeho telefonu za posledních 24 hodin (procentuální podíl běhu mezi ostatními aplikacemi). To znamená, že u málo využívaného telefonu může být procento u Kontaktů s nákazou/aplikace eRouška vysoké, u intenzivně využívaných telefonů naopak nízké. Nejde tedy přímo o procento spotřeby baterie.

Android: Poznámka k povolení polohových služeb: Bluetooth zařízení ve vaší blízkosti lze detekovat, pouze pokud je v telefonu aktivována možnost „Použít polohu“. (Podrobnosti najdete v odstavci Proč v telefonu musí být zapnuté určování polohy? na webu Googlu.) To znamená, že informaci o vaší poloze mohou využívat i jiné aplikace ve vašem zařízení, což může být důvodem vyšší spotřeby baterie. Proto prosím zkontrolujte, které aplikace používají vaši polohu. Přejděte do nastavení zařízení a vyberte položky Zabezpečení a poloha → Umístění → Oprávnění na úrovni aplikace (případně následujte postup od společnosti Google). Zde můžete jiným aplikacím odepřít oprávnění používat vaši polohu, pokud si nemyslíte, že to potřebují. Protože eRouška toto oprávnění nepotřebuje, nezobrazí se v seznamu.

Je možné, že se mi po zapnutí eRoušky zpomalilo Wi-Fi / připojení k internetu?

U některých modelů mobilů s OS Android je bohužel známé, že vysílání Bluetooth může částečně negativně ovlivňovat signál Wi-Fi a naopak.

Může eRouška způsobovat problémy s dalšími aplikacemi nebo zařízeními/periferiemi (sluchátka, hodinky, náramek), které používají Bluetooth?

Ve výjimečných případech nám někteří uživatelé hlásí nestandardní chování jejich Bluetooth periferií poté, co nainstalovali aplikaci eRouška. Např. může docházet k přerušování spojení – typicky u chytrých hodinek či náramků, bezdrátových sluchátek nebo handsfree sad. S největší pravděpodobností jde o problém funkcí operačního systému, na které bohužel nemáme vliv.

Zkuste prosím následný postup:

 1. Restartujte telefon.
 2. Zrušte spárování s Bluetooth zařízením a znovu jej připojte.

Pokud kroky výše nepomohou, kontaktujte prosím výrobce zařízení:

Proč aplikace používá zrovna Bluetooth? Neexistují lepší řešení jako GPS nebo triangulace od operátorů?

Soukromí uživatelů je pro nás na prvním místě, a právě technologie Bluetooth nabízí nejvyváženější poměr přesnosti záznamu a minimálního zásahu do soukromí. Technologie GPS ani triangulace vysílačů od operátorů nemohou poskytnout potřebné údaje s požadovanou přesností. Mimo jiné i proto, že jejich funkčnost je ve vnitřních prostorách či metru velmi omezená. Aplikace eRouška potřebuje pro svoji funkci informace o tom, že došlo k setkání, na jakou vzdálenost a po jakou dobu. Není důležité, kde k setkání došlo.

Je Bluetooth dostatečně bezpečná technologie?

Bluetooth je dnes běžně rozšířená a podporovaná komunikační technologie pro propojení zařízení s dalšími periferiemi, jako jsou bezdrátová sluchátka, reproduktory, chytré náramky nebo hodinky. Vzhledem k tomu, že společnosti Apple a Google vytvořily společný protokol určený výhradně pro národní aplikace, které trasují riziková setkání s nakaženými COVID-19 na základě Bluetooth LE, jsme přesvědčení, že jsme pro eRoušku zvolili správně. Je však potřeba říct, že úplně každá technologie je zranitelná. I proto všem uživatelům doporučujeme, aby operační systém a aplikace ve svém telefonu pravidelně aktualizovali. Aktualizace totiž mohou obsahovat důležité bezpečnostní záplaty.

Zabezpečení dat

Jak zjistím, která všechna data přesně aplikace ukládá a odesílá?

Aplikace eRouška používá od verze 2.0 tzv. Apple/Google Exposure Notification API, které zprostředkovává sběr dat a předávání identifikátorů mezi uživateli. Aplikace kvůli tomu už nemá přímý přístup k naměřeným údajům, které by mohla uživatelům zobrazit, jako tomu bylo u verze 1.0.

Aplikace denně stahuje seznam identifikátorů od uživatelů, kterým test potvrdil nákazu. Data s identifikátory ke zpracování může ostatním odeslat pouze samotný uživatel, a to až po zadání jednorázového SMS kódu, který získá v případě pozitivního testu na nákazu nemocí COVID-19 automaticky, případně na vyžádání.

Aplikace dále odesílá na server anonymní statistickou/agregovanou informaci, že došlo k notifikaci rizikového kontaktu. Tato informace není vázána na žádný identifikátor uživatele ani jeho mobilu a slouží pouze k výpočtu statistických informací o účinnosti systému eRouška.

Abychom zajistili funkčnost eRoušky, pracujeme také s údaji o jejím fungování (např. záznamy o pádech aplikace a používání aplikace) na vašem telefonu a používáme k tomu standardní nástroje (Firebase Crashlytics a Google Analytics) od společnosti Google. Telemetrická data odesílaná aplikací do těchto služeb neobsahují identifikátory vaší osoby nebo vašeho telefonu.

Podrobné informace o sběru a zpracování dat naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v aplikaci eRouška 2.0.

Přenesou se data z eRoušky po obnově telefonu ze zálohy nebo při přechodu na nový telefon?

Z důvodů ochrany soukromí uživatelů operační systémy Android ani iOS nezálohují data z Exposure Notifications. Při reinstalaci telefonu nebo přechodu na jiné zařízení tedy nelze přenést ani obnovit zaznamenané a vygenerované identifikátory.

Pokud chcete získat informaci o možném rizikovém setkání, doporučujeme sledovat stav starého telefonu ještě po dobu 14 dní po instalaci eRoušky na nové zařízení. Přitom je potřeba:

 • zajistit, aby vaše zařízení bylo zapnuté a připojené k internetu, aby si mohlo stahovat data k vyhodnocení,
 • ideálně alespoň jednou denně kontrolovat starší zařízení, tedy otevřít eRoušku.
 • Pokud byste během těchto 14 dní měli pozitivní test, zadejte prosím kód do nového zařízení a pro získání kódu pro starší mobil kontaktujte info@erouska.cz.

Po 14 dnech už váš starý telefon nebude obsahovat žádná data pro vyhodnocení rizikového setkání. Můžete z něj proto odstranit eRoušku a ponechat jen v novém zařízení.

Co když mi telefon ukradnou nebo ho ztratím?

V aplikaci eRouška jsou lokálně uložené jen anonymní informace o dalších zařízeních, která eRouška zaznamenala ve svém okolí. Žádné riziko to nepřináší pro vás ani pro majitele takto zaznamenaných zařízení. Jiné aplikace, které běžně využíváte, mohou ve vašem telefonu pravděpodobně ukládat mnohem citlivější údaje. Mějte proto svůj telefon chráněný kódem nebo biometricky (otiskem prstu nebo obličejem).

Je aplikace eRouška v souladu s GDPR?

Celý systém aplikace eRouška, včetně webových stránek, je navržen plně v souladu s GDPR i zákonem o zpracování osobních údajů.

Zde naleznete bližší informace:

Jak uživatele chráníte před zneužitím dat?

Uživatele chráníme především minimálním rozsahem zaznamenávaných dat a jejich ukládáním přímo do zařízení. Data uživatelů se bez jejich vědomí a souhlasu nikam neposílají ani nezpracovávají. Do telefonů se zaznamenávají anonymní identifikátory (ID) zařízení s nainstalovanou aplikací eRouška a informace o čase, délce a síle jejich Bluetooth signálu. Data se zpracovávají automatizovaně na serveru pouze po odsouhlaseném odeslání uživatelem.

Dohlíží na zabezpečení dat z aplikace nějaká nezávislá organizace?

Celý systém aplikace eRouška, včetně podpůrných webových stránek, je navržený plně v souladu s GDPR. Kód aplikace je jako open-source volně k dispozici (Android, iOS) a prošel auditem nezávislých vzdělávacích institucí.

Další informace naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v rámci aplikace eRouška 2.0.

Může mě někdo pomocí aplikace eRouška sledovat?

Ne. Aplikace nesbírá údaje o vaší poloze a k uloženým datům máte přístup pouze vy. Samotné údaje, které aplikace po vašem souhlasu odesílá, nemohou být použity k vašemu sledování. Každá eRouška navíc mění z důvodu bezpečnosti a ochrany soukromí uživatelů pravidelně své vysílané ID, aby nebylo snadné jej odchytit a nějak zneužít.

Lze ověřit, že aplikace nezaznamenává moji polohu?

Ano. Aplikace eRouška je publikována s otevřeným zdrojovým kódem (Android, iOS), takže znalý člověk může snadno ověřit, že údaje o poloze aplikace opravdu nesbírá.

Zdrojové kódy aplikace eRouška prověřují nezávislé autority, které kontrolují, že aplikace:

 • nesleduje polohu
 • sama automaticky data s identifikátory nikam neodesílá

Lze identifikátor aplikace (ID) uživatele spárovat s konkrétní osobou?

Aplikace eRouška 2.0 nepracuje s osobními údaji. Vygenerovaná anonymní ID eRoušky se mezi aplikacemi a servery přenášejí výhradně po chráněném komunikačním protokolu, který společně vyvinuly společnosti Apple a Google. K identifikátorům nemají přístup ani uživatelé, ani vývojáři, ani jiná autorita.

Kdo má (může mít) přístup k mým datům?

K zaznamenaným údajům o setkání nemá v eRoušce 2.0 přístup uživatel, ani nikdo jiný. Důvodem je, že aktuální verze aplikace používá Apple/Google protokol, který k zaznamenaným datům neposkytuje přístup ani uživatelům, ani vývojářům a správcům. Data (anonymní identifikátory nakažených) se přenášejí na server a odtud do ostatních eRoušek šifrovaná a vyhodnocují se až na koncových zařízeních automatizovaně za účelem zobrazení případných upozornění o rizikovém kontaktu. Ze serveru i ze zařízení se data mažou automaticky po 14 dnech.

Jak dlouho do minulosti jsou data k dispozici? Kdy a jak probíhá jejich mazání?

V aplikaci eRouška se uchovávají data zaznamenaná za posledních 14 dní, starší záznamy se automaticky odmazávají. Pokud po pozitivním testu na COVID-19 zadáte ověřovací kód do eRoušky a odešlete identifikátory z telefonu na server, zůstanou zde 14 dní a poté dojde k jejich smazání. Data můžete ze svého zařízení smazat v Nastavení Oznámení o kontaktech s nákazou / Kontakty s nákazou / Exposure Notification – konkrétní postup záleží na typu a verzi operačního systému.

 • Android: Na zařízeních se systémem Android v současném nastavení dojde při odinstalování aplikace eRouška ke smazání zaznamenaných klíčů (identifikátorů).
 • iOS: Na iPhonech se zaznamenané klíče odinstalováním eRoušky nesmažou.

Informace o správcích a zpracovatelích dat naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v rámci aplikace eRouška.

Můžu si používání aplikace kdykoli rozmyslet? Můžu smazat data, která odešlu ke zpracování?

Aplikaci můžete kdykoliv odinstalovat. Vygenerované a zaznamenané klíče (záznamy setkání) můžete ze svého zařízení smazat v Nastavení Oznámení o kontaktech s nákazou / Kontakty s nákazou / Exposure Notification – konkrétní postup záleží na typu a verzi operačního systému. Data odeslaná na server se smažou automaticky po 14 dnech.

 • Android: Na zařízeních se systémem Android v současném nastavení dojde při odinstalování aplikace eRouška také ke smazání zaznamenaných klíčů (identifikátorů).
 • iOS: Na iPhonech se zaznamenané klíče odinstalováním eRoušky nesmažou.

Co se děje s daty po smazání aplikace z mobilu?

Android: Když smažete aplikaci z telefonu nebo tabletu s OS Android, dojde také ke smazání zaznamenaných klíčů (identifikátorů).

iOS: Na iPhonech se vygenerované a zaznamenané klíče (záznamy setkání) odinstalováním eRoušky nesmažou, zůstanou uložené na úrovni operačního systému za posledních 14 dní. Smazat je můžete v Nastavení → Kontakty s nákazou.

Pokud aplikaci znovu nainstalujete, začnou se sbírat a do telefonu ukládat zcela nová data.

Kde najdu zdrojový kód aplikace?

Aplikace eRouška je publikována s otevřeným zdrojovým kódem. Najdete jej na GitHubu (Android, iOS).

Nejčastější problémy

Android: Základní doporučení při řešení problémů s aplikací

Pokud vám aplikace zobrazuje chybovou hlášku, zkontrolujte prosím nejprve, zda máte nainstalované aktualizace operačního systému (postup aktualizace Androidu) a nepoužíváte jejich beta verzi.

Dále prosím zkontrolujte v obchodu Google Play (Android), zda není pro eRoušku dostupná nová aktualizace.

Doporučujeme rovněž povolit automatické aktualizace aplikace eRouška. Postup pro Android zde: Spusťte aplikaci Obchod Google Play, klepněte na nabídku Moje aplikace a hry → Vyberte aplikaci, kterou chcete aktualizovat → Klepněte na ikonu možností a klepněte na Aktivovat automatické aktualizace.

iOS: Základní doporučení při řešení problémů s aplikací

Pokud vám aplikace zobrazuje chybovou hlášku, zkontrolujte prosím nejprve, zda máte nainstalované aktualizace operačního systému (postup aktualizace iOS) a nepoužíváte jejich beta verzi.

Dále prosím zkontrolujte v obchodu Apple App Store, zda není pro eRoušku dostupná nová aktualizace.

Doporučujeme rovněž povolit automatické aktualizace aplikace eRouška. Postup pro iOS zde: Na iPhonu přejděte do Nastavení → [vaše jméno] → iTunes a App Store. Pak zapněte volbu Aktualizace aplikací.

Android: Nejde aktivovat eRouška. Chyba aktivace 17 (Exposure Notification API není k dispozici).

Pro vyřešení chyby na Android zařízení, zkuste prosím postupovat takto:

 1. Zkontrolujte, zda jste hlavní uživatel zařízení, zda máte v telefonu služby Play a zda je k dispozici Nastavení → Google → Oznámení o možném kontaktu (COVID-19 Exposure Notifications).
 2. Odinstalujte eRoušku.
 3. Smažte mezipaměť a data u Google Play Services a Obchodu Play (postup zde, viz kroky 2 a 3).
 4. Nainstalujte eRoušku a zapněte opět Oznámení o možném kontaktu COVID-19.

Pokud se vám i přes aktualizaci systému, aplikace a uvedené kroky nadále objevuje chyba aktivace, je bohužel možné, že vaše zařízení ještě nepodporuje Bluetooth LE (Low Energy Advertising), nepodporuje Bluetooth Multiple Advertisement, není autorizované Googlem pro Exposure Notifications nebo vůbec nemá Exposure Notifications API.

iOS: Nejde aktivovat eRouška (Kód chyby: 3).

Pro vyřešení chyby na iPhonu, zkuste prosím postupovat takto:

 1. Zkontrolujte, zda není k dispozici aktualizace iOS a zda nejste zapojení do beta testování iOS.
 2. Odinstalujte eRoušku.
 3. Pokud je Nastavení → Kontakty s nákazou (příp. Oznámení o kontaktech s nákazou s COVID-19) vypnuté, zapněte jej prosím přepínačem.
 4. Nainstalujte eRoušku a opět zapněte Oznámení o kontaktech s nákazou.

iOS: Na iPhonu se eRouška pozastavila a nejde znovu spustit.

Tento problém postihuje některé uživatele iPhonů po updatu iOS. Zkuste prosím eRoušku odinstalovat a znovu nainstalovat. Na iOS nepřijdete o zaznamenaná data, zůstávají uložená na úrovni systému.

iOS: Co dělat, když po obnově iPhonu ze zálohy iCloudu nebo přechodu na nový iPhone eRouška přestala fungovat?

Na iOS 14.0 a 14.1 existuje v současnosti chyba, která při obnově dat ze zálohy vypne v Nastavení telefonu Oznámení o kontaktech s nákazou (Exposure Notifications), která eRouška potřebuje pro své fungování.

Pro opravu prosím zkuste některý z těchto postupů:

 1. V Nastavení telefonu → Kontakty s nákazou → Vypnout oznámení kontaktů s nákazou. Otevřít eRoušku a znovu potvrdit vyžádaná povolení.
 2. Smazat eRoušku, znovu ji nainstalovat a aktivovat.
 3. Znovu nastavit náš region jako aktivní: V Nastavení → Kontakty s nákazou → Žádná aktivní oblast → Zvolit náš region v sekci autorizovaných regionů → ťuknout na Nastavit jako aktivní oblast. Spustit znovu eRoušku.

iOS: Na iPhonu se zobrazuje upozornění: Změnila se oblast oznámení o kontaktech s nákazou.

Zkuste prosím vypnout přepínač v Nastavení → Kontakty s nákazou → Upozornění na dostupnost.

iOS: Na iPhonu eRouška při odeslání dat zobrazuje chybu 401 nebo 500.

Zkuste prosím eRoušku smazat a znovu nainstalovat z App Store. Na iOS nepřijdete o zaznamenaná data, protože zůstávají uložená na úrovni systému. Pokud by mezitím platnost ověřovacího SMS kódu vypršela, napište nám prosím na info@erouska.cz, uveďte číslo chyby, celé jméno a tel. číslo. Zašleme vám nový kód.