Jak mám postupovat, když mi aplikace zobrazila upozornění na rizikové setkání s nakaženým uživatelem?

Pokud máte příznaky nákazy (například zvýšenou teplotu, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy), telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. V případě, že je váš stav akutní a nejste schopni navštívit svého lékaře, volejte pohotovost – 155. Uvedené příznaky se mohou objevit 2 až 14 dní po rizikovém setkání.

Pokud nemáte žádné příznaky, chovejte se prosím zodpovědně:

 • Noste roušku či respirátor přes ústa a nos.
 • Často a důkladně si myjte ruce vodou a mýdlem či používejte dezinfekci.
 • Pravidelně dezinfikujte vlastní předměty (např. mobilní telefon).
 • Kašlejte a kýchejte do kapesníku či rukávu.
 • Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte.
 • Vyhýbejte se zbytečnému shromažďování a dodržujte bezpečný odstup od ostatních (přibližně 2 metry).

Jinak můžete běžně fungovat. Je možné, že vás bude v blízké době kontaktovat pracovník hygienické služby na základě epidemiologického šetření s konkrétním nakaženým. V takovém případě postupujte podle pokynů hygienické služby.

Pokud by se v průběhu 14 dní od rizikového setkání váš zdravotní stav zhoršil a objevily se u vás příznaky onemocnění covid-19, kontaktujte svého praktického lékaře.

Proč je eRouška potřeba? Dokáže mě vůbec efektivně chránit před nákazou?

Jedním z úkolů eRoušky je zastavit další šíření nákazy tím, že pomáhá co nejdříve izolovat potenciálně nakažené osoby od ostatních. Díky tomu pak není nutné zavádět plošnou karanténu a omezení, což umožňuje snižovat dopady pandemie na společnost a ekonomiku ČR. Aplikace na podobném principu fungují i v dalších státech a jsou účinným prostředkem v boji proti šíření nemoci Covid-19.

Aplikace eRouška 2.0 je doplňkovou aplikací Chytré karantény – systému ministerstva zdravotnictví. Prostřednictvím technologie Bluetooth se eRouška spojuje s dalšími eRouškami v nejbližším okolí a ukládá jejich anonymní identifikátory. Pokud se u člověka prokáže nákaza Covid-19, spojí se s ním pracovník hygienické stanice a ověří, zda osoba používá aplikaci eRouška. Pokud ano, zašle jí ověřovací SMS kód, který uživateli umožní odeslat své anonymní identifikátory do ostatních eRoušek. Aplikace ostatních uživatelů pak podle epidemiologického modelu* co nejpřesněji vyhodnotí, jestli tito uživatelé přišli s nakaženým do kontaktu dost blízko a na dostatečně dlouhou dobu, aby bylo nutné je prostřednictvím notifikace v mobilu varovat a směřovat k dalšímu vyšetření. eRouška 2.0 tedy pomáhá co nejefektivněji informovat další potenciální přenašeče viru a urychlit jejich testování. Tím se sníží počet infikovaných ve společnosti i riziko vaší infekce.

* Blíže než 2 metry po dobu delší než 15 min.

To budu muset pokaždé automaticky do karantény nebo na testy, když aplikace zahlásí, že jsem byl v kontaktu s někým nakaženým?

Pokud u někoho test potvrdí nákazu, kontaktuje ho hygienická stanice, aby zjistila, s kým byl v posledních dnech v rizikovém kontaktu, a mohla tak omezit další šíření. Když tento člověk používá aplikaci eRouška, může kontaktovat i ty, které nezná, protože s nimi třeba cestoval v autobuse. Zadáním unikátního kódu může poslat upozornění všem ostatním uživatelům aplikace eRouška, se kterým byl v epidemiologicky rizikovém kontaktu.

V okamžiku, kdy vás aplikace upozorní, že jste se setkali s osobou, u které bylo prokázané onemocnění Covid-19, byste měli postupovat podle zobrazených doporučení a v případě zdravotních potíží bez prodlení kontaktovat svého praktického lékaře nebo pohotovost.

Nemůže se stát, že eRouška mylně vyhodnotí kontakt s jinou osobou, která je například vedle v autě na křižovatce, za dveřmi nebo tenkou zdí?

Aplikace eRouška funguje na principu měření síly signálu mezi dvěma zařízeními. Technicky proto nelze vyloučit nepřesný odhad vzdálenosti a mylnou detekci rizikového setkání. Technická omezení, rizika používání aplikace a postup vyhodnocování setkání popisujeme na stránce Spolehlivost vyhodnocení rizikového kontaktu a v sekci Technické podmínky v Podmínkách zpracování.

Pro vyhodnocení kontaktu jako rizikového je kromě vzdálenosti (do 2 m) relevantní též délka kontaktu (alespoň 15 minut) – např. zastavení na semaforech na 1–2 minuty je tedy nevýznamné.

Má smysl si eRoušku instalovat, když ji nebude používat dost lidí?

Právě proto byste neměli váhat. Čím více nás bude eRoušku používat, tím lepší vytvoříme síť, která nás bude vzájemně chránit a varovat před rizikem. Pomozte nám i vy. Instalací aplikace se můžete aktivně zapojit do boje proti Covid-19. O aplikaci můžete říct i lidem ve svém okolí, případně jim s jejich souhlasem pomoci s instalací.

Jak se eRouška liší od jiných podobných aplikací?

Z dat aplikace eRouška nelze zjistit, kdy a kde jste se pohybovali. Aplikace nezaznamenává vaši geografickou polohu (nepoužívá GPS), ale rozpoznává ostatní zařízení s aplikací eRouška v okolí využitím technologie Bluetooth LE. Tyto informace jsou anonymizované.

Kromě toho eRouška sama od sebe informace nikam neodesílá, zůstávají uložené ve vašem mobilním zařízení. K odeslání anonymních identifikátorů (klíčů) na server a odtud do dalších eRoušek k vyhodnocení může dojít až ve chvíli, kdy vás pracovník call centra hygieny kontaktuje na základě pozitivního testu na Covid-19. V telefonátu se vás zeptá, zda používáte aplikaci eRouška, a zda vám může zaslat ověřovací kód. Jeho zadáním můžete předat klíče ze své aplikace do aplikací ostatních uživatelů za účelem vyhodnocení a případného varování dalších rizikových kontaktů.

Používá eRouška Apple/Google API?

Nová verze – eRouška 2.0 pro Android i iOS již používá Apple/Google Exposure Notification API. Nezapomeňte proto prosím aplikaci eRouška aktualizovat v Google Play (Android) nebo App Store (iOS) a znovu aktivovat.

Jak probíhá sběr dat a jejich zpracování?

Chytrý telefon s aplikací eRouška zaznamená přes Bluetooth LE anonymní identifikátory (ID) z jiných zařízení s touto aplikací. Informaci o „setkání“ a jeho délce ukládá do své vnitřní paměti.

V případě, že budete osloveni pracovníkem hygienické stanice z důvodu pozitivního testu, získáte od něj v SMS jednorázový kód, jehož zadáním do aplikace umožníte odeslání svých anonymních identifikátorů na server, odkud si jej stáhnou ostatní eRoušky k vyhodnocení. Algoritmus v aplikaci každého uživatele na základě epidemiologického modelu automatizovaně vyhodnotí sesbíraná data – porovná identifikátory se všemi zaznamenanými setkáními – a v případě rizikového kontaktu zobrazí upozornění, že hrozí nákaza kvůli setkání s pozitivně testovanou osobou, a doporučí další postup.

Podrobné informace o sběru a zpracování dat, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v aplikaci eRouška 2.0.

Jak mám postupovat, když mi test potvrdí nákazu?

V první řadě kontaktujte hygienickou stanici, pod kterou místně spadáte, pokud vás již nekontaktovala sama. Pověřený pracovník hygieny vám poskytne informace o tom, jak dále postupovat, a případně vám zašle ověřovací SMS kód pro odeslání klíčů z vaší eRoušky. Dále byste měli zavolat svému praktickému lékaři, který vám indikuje léčbu.

V případě závažných zdravotních komplikací volejte linky 112 a 155.
Aktuální informace se dozvíte vždy na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Takže všichni budou vědět, že mám COVID-19?

Nebudou. Pokud onemocníte, vaše totožnost je známá jen a pouze pracovníkovi hygienické stanice. Kritické kontakty se nedozví, kdo, kde ani kdy je mohl nakazit. Aplikace zobrazuje pouze obecnou informaci o rizikovým setkání s nakaženým a další doporučený postup. Vaše identita je ochráněna.

Co když někdo nepřizná, že je nemocný?

I to se může stát. Věříme však, že uživatelé eRoušky chtějí aktivně pomáhat se zastavením dalšího šíření nákazy a aplikaci využijí, aby mohli co nejdříve varovat osoby, se kterými přišli do rizikového kontaktu. Záměrné šíření Covid-19 je v ČR považováno za trestný čin.

Pozná eRouška, když poruším lékařem nařízenou karanténu nebo třeba pojedu na chatu?

Aplikace nesleduje vaši polohu, není to její účel a ani pro to není navržena. Nepozná tedy, zda jste porušili karanténní opatření nebo kam jste odjeli. Má naopak pomoci k tomu, aby v karanténě byly pouze osoby s diagnostikovaným onemocněním nebo s vážným podezřením nákazy.

Co je to chytrá karanténa? Jakou v ní hraje roli eRouška?

Jde o soubor chytrých opatření, která chrání lidi před nákazou a ekonomiku před kolapsem. Místo toho, aby byla v karanténě celá země, chytrá karanténa usnadňuje dohledávání, testování a izolaci pouze nemocných a z nemoci důvodně podezřelých lidí.

Konkrétně jde o systém řízení v oblastech předpovědi vývoje, podpory rozhodování, aktivního vyhledávání kontaktů, testování vč. řízení kapacit odběrových míst, laboratoří, řízení karantén a souvisejícího materiálního a IT zabezpečení ke zvládnutí pandemie onemocnění COVID-19. Chytrá karanténa 2.0 je označením pro přechod projektu pod Ministerstvo zdravotnictví, které bude díky novým nástrojům umět do budoucna kdykoliv velmi rychle reagovat na jakékoliv epidemie.

Aplikace eRouška je jeden z nástrojů, které vznikly na podporu chytré karantény. Pomocí technologií – eRoušky – můžeme aktivně upozornit rizikové jedince, kteří se setkali s nakaženým, aby zvýšili hygienická opatření, zvážili dobrovolnou karanténu, případně při pociťování příznaků kontaktovali obvodního lékaře. Díky těmto krokům věříme, že se podaří zmírnit šíření nákazy a ušetřit zdravotnictví fatálního přetížení.

Co je to Apple/Google Exposure Notification API (protokol)?

Společnosti Apple a Google společně vyvíjejí technologie, díky kterým mohou veřejné zdravotní instituce (u nás MZČR) vyvíjet národní aplikace pro trasování rizikových kontaktů s osobami s onemocněním Covid-19.

Konkrétně jde například o rozhraní, které daným aplikacím (u nás eRouška) umožňuje spolehlivě přistupovat k systémovým prostředkům Android a Apple zařízení za účelem zaznamenání setkání – zejména využívat Bluetooth LE pro ověření kontaktu a běžet na pozadí bez potřeby dalších nastavení aplikace nebo operačního systému. Šifrovaný komunikační protokol pak zajišťuje zabezpečený přenos aktuálních seznamů identifikátorů nakažených uživatelů mezi trasovacími aplikacemi za účelem vyhodnocení rizikových setkání a včasného zobrazení notifikace.

Bližší informace naleznete přímo na webových stránkách společností Apple (anglicky)Google (česky).

Plánujete u webu a aplikace překlad do angličtiny a dalších jazyků?

Prioritně pracujeme na překladu aplikace i webu eRouška.cz do angličtiny a plánujeme i vietnamštinu a případně další jazyky. Zkuste aplikaci aktualizovat na nejnovější verzi.

Proč v nové eRoušce nevidím obrazovku Moje data? Kde najdu informace o zaznamenaných setkáních?

Nová eRouška 2.0 je již postavená na Apple/Google Exposure Notification protokolu, který zajišťuje zabezpečené zaznamenávání a vyhodnocení setkání. Z bezpečnostních důvodů však neposkytuje aplikaci přímý přístup k datům o zaznamenaných setkáních.

Zda aplikace funguje správně, se dozvíte na její hlavní obrazovce. Informace o zaznamenaných setkáních jsou uložená na úrovni systému. Naleznete je v Nastavení:

 • Android: Nastavení → Google → Oznámení o možném kontaktu COVID-19
 • iOS: Oznámení o kontaktech s nákazou → Stav protokolování kontaktů s nákazou → Kontroly kontaktů

Jak zjistím, že eRouška funguje na pozadí, když už nevidím záznamy setkání? Proč na Androidu nevidím ikonku eRoušky v záhlaví?

Notifikační ikonu jsme odstranili, protože zaznamenávání a vyhodnocování setkání již zajišťuje přímo Apple/Google protokol na úrovni operačního systému. Samotná aplikace eRouška se pak stará o stahování klíčů (identifikátorů) nakažených uživatelů 1–2× denně a nemusí běžet permanentně na pozadí.

Že je aplikace aktuální, zjistíte na hlavní obrazovce. Stažení klíčů nakažených pak můžete ověřit v Nastavení telefonu:

 • Android: Nastavení → Google → Oznámení o možném kontaktu COVID-19
 • iOS: Oznámení o kontaktech s nákazou → Stav protokolování kontaktů s nákazou → Kontroly kontaktů

Proč se liší datum a čas „Poslední aktualizace dat“ na hlavní obrazovce eRoušky a data a časy „Kontroly kontaktů“, které vidím v Nastavení telefonu?

Aplikace eRouška ukazuje na hlavní obrazovce datum a čas posledního úspěšného pokusu o kontrolu nových klíčů (identifikátorů) nakažených uživatelů na serveru. V Nastavení telefonu se zobrazují pouze data a časy, kdy byly naposledy nové klíče nalezeny a vyhodnoceny v telefonu.

Klíče nakažených uživatelů se do telefonu stahují 1–2× denně.

Proč v Kontrole kontaktů v Nastavení telefonu vidím „Nalezené klíče: 0“?

Znamená to, že eRouška ve vašem telefonu ještě nevyhodnotila žádné setkání jako rizikové. Jinak řečeno stažené klíče nakažených uživatelů se neshodují se zaznamenanými klíči ve vašem zařízení.

Můžu používat eRoušku spolu s jinou oficiální trasovací aplikací jiného státu?

V telefonu můžete mít nainstalováno více trasovacích aplikací typu eRoušky. Pokud však také používají Apple/Google Exposure Notification protokol (platí zejména pro sousední státy ČR), můžete mít v jeden okamžik aktivní pouze jednu z těchto aplikací. Ostatní je potřeba pozastavit. K zaznamenávání setkání v Apple/Google protokolu totiž může mít přístup vždy pouze jedna aplikace.

Do budoucna nebude nutné používat více aplikací, ale bude vám stačit pouze eRouška. Evropské státy totiž připravují systém vzájemné kompatibility aplikací. Do té doby můžete v daném státě používat příslušnou místní aplikaci.

Nastavení

Na jakých telefonech aplikace eRouška funguje? Proč jsou nároky vyšší než u eRoušky 1.0?

Pro instalaci aplikace eRouška potřebujete mobilní zařízení s těmito parametry:

 • iPhone s iOS verze 13.5 a vyšší
 • OS Android verze 6.0 a vyšší s Google Play Services (nemá jen malé procento telefonů Huawei a některé telefony s vlastní ROM)
 • Bluetooth LE (Low Energy)

Pokud vaše mobilní zařízení není s eRouškou kompatibilní (nemá potřebné technologie/funkce), Google Play ani Apple App Store vám neumožní aplikaci nainstalovat. Aplikace je dostupná pouze pro některé tablety Android. Není k dispozici pro iPad.

Minimální požadavky na kompatibilitu stanovují společnosti Apple a Google. Vycházejí z požadavků Apple/Google Exposure Notification protokolu, který nová eRouška používá. Na Apple/Google protokol jsme se rozhodli přejít kvůli zajištění fungování eRoušky na iPhonech a kvůli umožnění přeshraniční kompatibility s podobnými aplikacemi dalších evropských států.

Je možné aplikaci stáhnout i jinak než z Google Play nebo Apple App Store?

Aplikace eRouška 2.0 používá Apple/Google protokol pro zaznamenávání setkání a přenos dat. Proto je také závislá na službách Google Play services, bez kterých nebude fungovat, a není ji tedy možné instalovat z jiných než oficiálních aplikačních obchodů. Google Play a Apple App Store spolehlivě vyfiltruje podporovaná zařízení. Kromě toho bychom nedokázali pro aplikace nainstalované neoficiální cestou zajistit stejnou úroveň podpory a aktualizací.

Kolik zapnutý Bluetooth a aplikace eRouška spotřebují baterie?

Jestliže již nyní používáte telefon se stále zapnutým Bluetooth, spotřeba energie se výrazněji nezvýší.

Pokud Bluetooth nyní běžně nepoužíváte, tak podle výsledků našeho testování s neustále zapnutým Bluetooth a ukládáním dat do aplikace, bylo navýšení denní spotřeby energie v řádu jednotek procent. Ve většině případů to je méně než 20 % kapacity baterie za den. Záleží přitom na konkrétním chytrém telefonu, stylu jeho používání a stavu baterie.

Pokud vám připadá spotřeba příliš vysoká, zkuste prosím zkontrolovat nastavení → baterie/spotřeba, jestli za tím nestojí jiná aplikace na pozadí.

Bude možné používat eRoušku i na chytrých hodinkách či náramcích?

Rozšíření je do budoucna možné. Zatím jej ale nezvažujeme zejména proto, že by chytré hodinky či náramek musely podporovat Bluetooth LE (Low Energy) a zejména Apple/Google protokol. Základní Bluetooth bez LE sám o sobě pouze zajišťuje přenos dat, ale neumožňuje měření intenzity setkání uživatelů na základě síly signálu.

Připojení

Musím mít Bluetooth zapnutý neustále?

Ano. Bez zapnutého Bluetooth není možné zjišťovat blízkost dalších zařízení s nainstalovanou aplikací eRouška. Tuto funkci máte zapnutou možná i nyní, například v případě, že používáte bezdrátová sluchátka, připojení v autě, chytrý náramek nebo hodinky. V nastavení Bluetooth vašeho telefonu/tabletu navíc doporučujeme povolit, aby byl viditelný pro všechna zařízení.

Proč je potřeba mít povolený přístup k GPS/polohovým/lokačním údajům?

Aplikace eRouška nesbírá a neukládá data z GPS, avšak operační systém Android zahrnuje pod určování polohy také některé služby Bluetooth LE (LE = low energy), který komponenty eRoušky – konkrétně Google Play Services – pro své fungování vyžadují. Proto je nutný souhlas uživatele s přístupem aplikace k polohovým údajům. V iOS tento souhlas nutný není. Proč v telefonu musí být zapnuté určování polohy, vysvětluje Google zde.

Proč aplikace používá zrovna Bluetooth? Neexistují lepší řešení jako GPS nebo triangulace od operátorů?

Soukromí uživatelů je pro nás na prvním místě, a právě technologie Bluetooth nabízí nejvyváženější poměr přesnosti záznamu a minimálního zásahu do soukromí. Technologie GPS ani triangulace vysílačů od operátorů nemohou poskytnout potřebné údaje s požadovanou přesností. Mimo jiné i proto, že jejich funkčnost je ve vnitřních prostorách či metru velmi omezená. Aplikace eRouška potřebuje pro svoji funkci informace o tom, že došlo k setkání, na jakou vzdálenost a po jakou dobu. Není důležité, kde k setkání došlo.

Je Bluetooth dostatečně bezpečná technologie?

Bluetooth je dnes běžně rozšířená a podporovaná komunikační technologie pro propojení zařízení s dalšími periferiemi, jako jsou bezdrátová sluchátka, reproduktory, chytré náramky nebo hodinky. Vzhledem k tomu, že společnosti Apple a Google vytvořily společný protokol určený výhradně pro národní aplikace, které trasují riziková setkání s nakaženými Covid-19 na základě Bluetooth LE, jsme přesvědčení, že jsme pro eRoušku zvolili správně. Je však potřeba říct, že úplně každá technologie je zranitelná. I proto všem uživatelům doporučujeme, aby operační systém a aplikace ve svém telefonu pravidelně aktualizovali. Aktualizace totiž mohou obsahovat důležité bezpečnostní záplaty.

Potřebuje aplikace připojení k internetu?

Kromě stažení (instalace) a aktivace aplikace je připojení k internetu nutné k tomu, aby si eRouška mohla každý den stahovat aktuální seznam anonymních identifikátorů nakažených uživatelů, a zobrazit tak včas případnou notifikací o rizikovém setkání. Za předpokladu, že by se u vás potvrdila nákaza Covid-19, by vás o odeslání dat požádala hygienická stanice, a tehdy by bylo opět potřeba eRoušku připojit k internetu. Do té doby jsou vaše data uložena pouze ve vašem telefonu, odkud se sama odmazávají po 14 dnech. Aplikace využívá připojení k internetu rovněž ke stažení informací o aktuálním vývoji epidemie Covid-19 v ČR, které zobrazuje na stránce Aktuálně.

Je možné, že se mi po zapnutí eRoušky zpomalilo Wi-Fi / připojení k internetu?

U některých modelů mobilů s OS Android je bohužel známé, že vysílání Bluetooth může částečně negativně ovlivňovat signál Wi-Fi a naopak.

Jak často si aplikace aktualizuje data z internetu?

Klíče (identifikátory) nakažených uživatelů si eRouška stahuje 1–2× denně. Statistiky nakažených osob na obrazovce Aktuálně se aktualizují jednou denně.

Jak velký objem mobilních dat eRouška denně spotřebuje?

Podle našich měření je to při 500 nově nakažených uživatelích denně přibližně 300 kB. Tato aktualizace klíčů nakažených uživatelů se stahuje 1–2× denně (pro porovnání načtení průměrné stránky zpravodajství vyžaduje 1–5 MB dat). Aplikace nepotřebuje nutně mobilní datové připojení. Aplikace si data sama stáhne i na Wi-Fi.

Zabezpečení dat

Jak zjistím, která všechna data přesně aplikace ukládá a odesílá?

Aplikace eRouška používá od verze 2.0 tzv. Apple/Google Exposure Notification API, které zprostředkovává sběr dat a předávání identifikátorů mezi uživateli. Aplikace kvůli tomu už nemá přímý přístup k naměřeným údajům, které by mohla uživatelům zobrazit, jako tomu bylo u verze 1.0.

Sama o sobě aplikace data nikam neodesílá. Pouze stahuje seznam identifikátorů od uživatelů, kterým test potvrdil nákazu. Data ke zpracování může ostatním odeslat pouze samotný uživatel, a to až po zadání jednorázového SMS kódu, který získá v případě pozitivního testu na nákazu nemocí Covid-19 od pracovníků hygienické stanice.

Podrobné informace o sběru a zpracování dat, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v aplikaci eRouška 2.0.

Co když mi telefon ukradnou nebo ho ztratím?

V aplikaci eRouška jsou lokálně uložené jen anonymní informace o dalších zařízeních, která eRouška zaznamenala ve svém okolí. Žádné riziko to nepřináší pro vás ani pro majitele takto zaznamenaných zařízení. Jiné aplikace, které běžně využíváte, mohou ve vašem telefonu pravděpodobně ukládat mnohem citlivější údaje. Mějte proto svůj telefon chráněný kódem nebo biometricky (otiskem prstu nebo obličejem).

Je aplikace eRouška v souladu s GDPR?

Celý systém aplikace eRouška, včetně webových stránek, je navržen plně v souladu s GDPR i zákonem o zpracování osobních údajů.

Zde naleznete bližší informace:

Jak uživatele chráníte před zneužitím dat?

Uživatele chráníme především minimálním rozsahem zaznamenávaných dat a jejich ukládáním přímo do zařízení. Data uživatelů se bez jejich vědomí a souhlasu nikam neposílají ani nezpracovávají. Do telefonů se zaznamenávají anonymní identifikátory (ID) zařízení s nainstalovanou aplikací eRouška a informace o čase, délce a síle jejich Bluetooth signálu. Data se zpracovávají automatizovaně na serveru pouze po odsouhlaseném odeslání uživatelem.

Dohlíží na zabezpečení dat z aplikace nějaká nezávislá organizace?

Celý systém aplikace eRouška, včetně podpůrných webových stránek, je navržený plně v souladu s GDPR. Kód aplikace je jako open-source volně k dispozici (Android, iOS) a prošel auditem nezávislých vzdělávacích institucí.

Další informace naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v rámci aplikace eRouška 2.0.

Může mě někdo pomocí aplikace eRouška sledovat?

Ne. Aplikace nesbírá údaje o vaší poloze a k uloženým datům máte přístup pouze vy. Samotné údaje, které aplikace po vašem souhlasu odesílá, nemohou být použity k vašemu sledování. Každá eRouška navíc mění z důvodu bezpečnosti a ochrany soukromí uživatelů pravidelně své vysílané ID, aby nebylo snadné jej odchytit a nějak zneužít.

Aplikace automaticky ukládá pouze informace typu: 31. 3. 2020 v 12:15 byla zaznamenána aplikace s identifikátorem ID 29091 se sílou signálu −56 dBm.

Lze ověřit, že aplikace nezaznamenává moji polohu?

Ano. Aplikace eRouška je publikována s otevřeným zdrojovým kódem (Android, iOS), takže znalý člověk může snadno ověřit, že údaje o poloze aplikace opravdu nesbírá.

Zdrojové kódy aplikace eRouška prověřují nezávislé autority, které kontrolují, že aplikace:

 • nesleduje polohu
 • sama automaticky data nikam neodesílá

Lze identifikátor aplikace (ID) uživatele spárovat s konkrétní osobou?

Aplikace eRouška 2.0 nepracuje s osobními údaji. Vygenerovaná anonymní ID eRoušky se mezi aplikacemi a servery přenášejí výhradně po chráněném komunikačním protokolu, který společně vyvinuly společnosti Apple a Google. K identifikátorům nemají přístup ani uživatelé, ani vývojáři, ani jiná autorita.

Kdo má (může mít) přístup k mým datům?

K zaznamenaným údajům o setkání nemá v eRoušce 2.0 přístup uživatel, ani nikdo jiný. Důvodem je, že aktuální verze aplikace používá Apple/Google protokol, který k zaznamenaným datům neposkytuje přístup ani uživatelům, ani vývojářům a správcům. Data (anonymní identifikátory nakažených) se přenášejí na server a odtud do ostatních eRoušek šifrovaná a vyhodnocují se až na koncových zařízeních automatizovaně za účelem zobrazení případných upozornění o rizikovém kontaktu. Ze serveru i ze zařízení se data mažou automaticky po 14 dnech.

Jak dlouho do minulosti jsou data k dispozici? Kdy a jak probíhá jejich mazání?

V aplikaci eRouška se uchovávají data zaznamenaná za posledních 14 dní, starší záznamy se automaticky odmazávají. Pokud na výzvu pracovníka hygieny udělíte souhlas se zpracováním a odešlete identifikátory z telefonu na server, zůstanou zde 14 dní a poté dojde k jejich smazání. Data můžete ze svého zařízení smazat v Nastavení Exposure Notification – konkrétní postup záleží na typu a verzi operačního systému. Informace o správcích a zpracovatelích dat naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v rámci aplikace eRouška.

Můžu si používání aplikace kdykoli rozmyslet? Můžu smazat data, která odešlu ke zpracování?

Aplikaci můžete kdykoliv odinstalovat. Vygenerované a zaznamenané klíče (záznamy setkání) můžete ze svého zařízení smazat v Nastavení Exposure Notification – konkrétní postup záleží na typu a verzi operačního systému. Data odeslaná na server se smažou automaticky po 14 dnech.

V eRoušce verze 1.x můžete smazat telefonní číslo (zrušit registraci), které jste poskytli při aktivaci aplikace. Historicky přidělená identifikační čísla (ID) vaší eRoušky ovšem zůstanou ještě 30 dní zaznamenaná v eRouškách ostatních uživatelů, kteří vás v předešlých dnech potkali. Tato ID ale nebude na základě ostatních údajů z aplikace eRouška nadále možné přiřadit k žádnému telefonu, telefonnímu číslu ani osobě.

Co se děje s daty po smazání aplikace z mobilu?

Když smažete aplikaci z telefonu, zůstanou na úrovni operačního systému uložené vygenerované a zaznamenané klíče (záznamy setkání) za posledních 14 dní. Smazat je můžete v Nastavení Exposure Notification – konkrétní postup záleží na typu a verzi operačního systému. Pokud aplikaci znovu nainstalujete, začnou se sbírat a do telefonu ukládat zcela nová data.

Kde najdu zdrojový kód aplikace?

Aplikace eRouška je publikována s otevřeným zdrojovým kódem (Android, iOS).

Známé chyby

Pokud vám aplikace zobrazuje chybovou hlášku, zkontrolujte prosím nejprve, zda máte nainstalované aktualizace operačního systému a nepoužíváte jejich beta verzi. Dále prosím zkontrolujte v obchodu Google Play (Android) nebo App Store (iOS), zda není pro eRoušku dostupná nová aktualizace.

Datum poslední aktualizace dat na domovské obrazovce eRoušky ukazuje starší než dnešní datum.

Chyba se týká stahování klíčů (identifikátorů) nakažených uživatelů a postihuje pouze část uživatelů. Na její opravě pracujeme. Chyba nemá negativní vliv na zaznamenávání setkání. Dočasným řešením může být odinstalování a opětovná instalace eRoušky.

Nejde aktivovat eRouška / chyba aktivace 17 (Exposure Notification API není k dispozici).

Pro vyřešení chyby na Android zařízení, zkuste prosím postupovat takto:

 1. Zkontrolujte, zda je zapnuté: Nastavení → Google → Oznámení o možném kontaktu (COVID-19 Exposure Notifications).
 2. Odinstalujte eRoušku.
 3. Smažte mezipaměť a data u Google Play Services a Obchodu Play (postup zde, viz kroky 2 a 3).
 4. Nainstalujte eRoušku a zapněte opět Oznámení o možném kontaktu COVID-19.

Pro vyřešení chyby na iPhonu, zkuste prosím postupovat takto:

 1. Odinstalujte eRoušku.
 2. Pokud je Nastavení → Oznámení o kontaktech s nákazou (nebo Zaznamenávání kontaktů s COVID-19) vypnuté, zapněte jej prosím přepínačem.
 3. Nainstalujte eRoušku a opět zapněte Oznámení o kontaktech s nákazou.