Kam mám zadať overovací kód z SMS?

Používali ste eRoušku ešte predtým, ako ste šli na test na COVID-19? Ak ste ju nainštalovali až teraz, nestihla ešte zaznamenať žiadne stretnutie s inými užívateľmi, ktorých by mohla varovať, a preto SMS kód nemá zmysel zadávať. Ako eRouška funguje, nájdete na v častých otázkach .

Ak používate aplikáciu dlhšie, máte pozitívny test na COVID-19 a prišla vám SMS eRoušky s kódom, postupujte nasledovne:

  1. Overte, prosím, v Play Store alebo App Store, že máte aktuálnu verziu aplikácie eRouška (2.3.757 pre Android, 2.3.3 pre iOS).
  2. Otvorte aplikáciu eRouška, kliknite vpravo hore na tri bodky a na Odoslať dáta alebo na tlačidlo Anonymne upozorniť ostatných.
  3. Do poľa Overovací kód (povinné) vložte kód z SMS a kliknite na tlačidlo Skontrolovať a odoslať dáta .

Týmto sa z vašej eRoušky odošlú kľúče (identifikátory) do eRoušiek všetkých ostatných užívateľov. V ich eRouškách sa vyhodnotí, či s vami boli v rizikovom kontakte, a prípadne sa im zobrazí anonymné varovanie s odporúčaním ďalšieho postupu.

Zadanie overovacieho kódu na telefónoch Android

Zadanie overovacieho kódu na telefónoch iPhone

Bol som na testoch na COVID-19, ale stále mi neprišla SMS s overovacím kódom do eRoušky. Za ako dlho ju mám čakať?

Najprv by vám mal prísť výsledok testu v SMS od testovacieho laboratória. To výsledky súčasne odosiela do centrálneho informačného systému Ministerstva zdravotníctva. Po tom, čo sa informácie z informačného systému prepíšu do systému hygieny, sa odosielajú automatické SMS eRoušky s overovacími kódmi. Ak laboratórium nestihne odovzdať výsledky do informačného systému v rovnaký deň, môže vám SMS s overovacím kódom prísť až nasledujúci deň.

Skontrolujte, prosím, či info SMS eRoušky nezablokoval omylom systém ako spam

  • Android: V aplikácii Správy kliknite na ikonu možností (tri bodky) a ďalej na Spam a zablokované konverzácie (prípadne na tri bodky → Nastavenia → SIM → Spam). Ak je tu SMS eRoušky, kliknite na Nie je spam.
  • iPhone: Prejdite do Nastavenia → Správy → Zablokované kontakty. Tu môžete spravovať zoznam blokovaných kontaktov a telefónnych čísel. Ďalej prosím skontrolujte, či nefiltrujete neznámych odosielateľov Nastavenia → Správy → Neznáme a spam.

Ako dlho kód z SMS platí?

Platnosť SMS kódu je 12 hodín od odoslania. Ak kód nestihnete zadať v termíne alebo ho zadáte zle, kontaktujte nás prosím na info@erouska.cz .

Kód z SMS mi nejde zadať, eRouška po zadaní kódu zobrazuje chybu.

Ak vám aplikácia po zadaní kódu zobrazuje chybu, opíšte prosím jej presné znenie alebo urobte screenshot a pošlite nám ho na info@erouska.cz spolu s celým menom a tel. číslom uvedeným na žiadanke o testy na COVID-19. Pripravujeme tiež možnosť si novú SMS s overovacím kódom vyžiadať na linke 1221.

Na moje číslo prišlo viac SMS kódov. Ako poznám, ktorý z nich mám zadať do eRoušky?

V prípadoch, kedy je na viac žiadankach o test na COVID-19 uvedené rovnaké telefónne číslo (napr. Rodičia a deti), môže na ne prísť väčší počet SMS kódov eRoušky. Na rozlíšenie v každej SMS uvádzame iniciály a rok narodenia testovaného.

Prečo mi prišla SMS s kódom eRoušky, keď aplikáciu nepoužívam?

SMS s kódom sa odosiela automaticky všetkým ľuďom, ktorí pri testovaní na COVID-19 uviedli svoje telefónne číslo pre zaslanie výsledkov. Nová eRouška nespracováva osobné údaje, nepozná ani telefónne čísla užívateľov, preto nedokážeme rozlíšiť, či osoba používa alebo nepoužíva eRoušku.

Kto zasiela SMS s kódom eRoušky?

SMS sa odosielajú zo systému hygienických staníc. V prvých týždňoch po spustení eRoušky bolo nutné odoslanie SMS potvrdiť zo strany hygienika. V prípade preťaženia niektorých KHS to viedlo k oneskorenému vydávanie kódov. Preto rozširujeme spôsoby, ako je možné SMS kód odoslať. Okrem automatizovaného odoslania prvého kódu vám ďalší kód stále môže zaslať tiež hygienik. Pripravujeme tiež možnosť vyžiadať si kód na linke 1221.

Môže sa niekto dozvedieť moju identitu, keď dáta odošlem?

Nemôže. Aplikácia eRouška 2.0 nepracuje so žiadnymi osobnými údajmi . Posielajú sa z nej iba anonymné kľúče (identifikátory), ktoré si každá eRouška kvôli ochrane súkromia generuje každých 10-20 minút.

Aplikácia si potom tieto identifikátory porovná s tými, ktoré stretla, a vyhodnotí si rizikovosť stretnutia. Medzi aplikáciami a servermi sa identifikátory prenášajú výlučne po chránenom komunikačným protokole, ktorý spoločne vyvinuli spoločnosti Apple a Google. K identifikátorom nemajú prístup ani používatelia, ani vývojári, ani iná autorita.

Uvádzate, že eRouška je anonymná, ale poznáte moje telefónne číslo a rok narodenia.

Aplikácia eRouška skutočne nepozná vaše osobné údaje. SMS sa odosiela zo systému hygienickej stanice, ktorá pozná vašu identitu a výsledok testu na základe informácií z testovacieho laboratória. Do eRoušky zadávate iba jednorázový overovací kód bez väzby na vašu identitu.

Chcem si nainštalovať eRoušku, ale neviem kde.

Aplikácia eRouška je dostupná v Obchode Play pre Androidv App Store pre iPhone.